Navigace

Obsah

EmblemVítejte na nových oficiálních stránkách města Podivína

08.04.2019

Oznámení

Myslivecké sdružení Podivín oznamuje občanům, že v katastru města Podivín byla nalezena liška nakažená prašivinou, která je zároveň vyšetřována na možnost výskytu vztekliny. Okresní veterinární správa upozorňuje, že tato nemoc je velmi rychle přenosná na psy a kočky domácí. Tímto upozorňujeme občany města Podivín na možnost přenosu této velmi nebezpečné nemoci na jejich psy a kočky pohybující se ve volné přírodě. Za MS Podivín myslivecký hospodář V Podivíně 8.4.2019

Detail

27.03.2019

Parkování tělesně postižených na placených parkovištích v Břeclavi

Nařízení města Břeclavi č. 7/2018, které bylo vydáno v závěru loňského roku, mimo jiné upravuje i podmínky pro parkování tělesně postižených občanů na placených parkovištích. Nařízení vychází ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, který stanoví zvláštní podmínky pro osoby zdravotně postižené, které vlastní parkovací průkazy. Tyto průkazy umožňují parkování na vyhrazených parkovacích místech. Tento, ani žádný jiný zákon ale nestanovuje právo neomezeného či bezplatného stání. Je-li majitelem parkoviště obec, může o omezení doby stání či zpoplatnění parkování rozhodnout obecně závaznou vyhláškou. Tak tomu je nyní i v případě Břeclavi. Zatímco v minulosti se i na držitele parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením vztahovala povinnost za parkování v lokalitách zpoplatněného stání platit, nyní mají možnost si zakoupit přenosnou parkovací kartu, která je bude opravňovat k parkování po dobu dvou hodin na místech vyhrazených pro invalidy zadarmo. Podmínkou uplatnění bezplatného stání na placeném parkovišti je umístit za čelním sklem vozidla: - platný parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou - předplatní parkovací kartu - parkovací hodiny s vyznačením času příjezdu vozidla Parkovací kartu lze zakoupit v budově Městské policie Břeclav na Správě parkovacích karet. Cena parkovací karty je 400 Kč/rok. K výdeji parkovací karty se předkládají tyto doklady: - občanský průkaz žadatele - platný parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou - vyplnění žádosti o vydání předplatní parkovací karty ZTP/P

Detail

19.02.2019

Místní poplatky r. 2019

Informace k placení místních poplatků za komunální odpad a poplatků ze psů v roce 2019 najdete v sekci MĚSTSKÝ ÚŘAD - POPLATKY.

Detail

07.02.2019

Upozornění na volné pobíhání psů

S ohledem na neustále se opakující případy volného pobíhání psů na území města Podivín důrazně vyzýváme všechny majitele psů, aby provedli veškerá účinná opatření, kterými své psy zajistí proti útěku. Upozorňujeme majitele psů na zákaz volného pobíhání psů ve městě podle Obecně závazné vyhlášky č.1/2012, https://www.podivin.cz/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/ Dále upozorňujeme na povinnost majitelů uklízet na veřejném prostranství exkrementy po jejich psech.

Detail

09.01.2019

Poděkování starosty za úklid sněhu

Starosta města děkuje všem spoluobčanům a firmám, které pomáhají městu s odklízením sněhu před vlastními domy a provozovnami.

Detail

09.01.2019

Tříkrálová sbírka 2019 1

Tříkrálová sbírka 2019

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Podivíně V sobotu 5. ledna 2019 se v Podivíně uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka. Výtěžek sbírky, který činil 90.963,- Kč, bude použit Charitou ČR na dobré a potřebné věci. Velký dík za uskutečnění sbírky v Podivíně patří dětem a vedoucím z podivínského oddílu YMCA SKAUT. Martin Důbrava, starosta

Detail

02.01.2019

Přehled akcí konaných na Městské hale Podivín 2019

Přehled akcí konaných na Městské hale Podivín 2019

Detail

17.12.2018

Kalendář svozu odpadů 2019

Kalendář svozu odpadů 2019

Detail

17.12.2018

Přání k vánocům 1

Přání k vánocům

Všem spoluobčanům přeji krásné a spokojené prožití vánoční svátků v kruhu rodinném a v novém roce 2019 mnoho zdraví, lásky, osobních úspěchů a radostných dnů. Martin Důbrava, starosta

Detail

30.11.2018

Rozsáhlá výluka Hlavního nádraží Brno

V Brně začne 9. prosince rozsáhlá výluka Hlavního nádraží, která potrvá až do prosince 2019. Během této výluky nebude většina vlaků zajíždět na Hlavní nádraží. Vlaky budou odkloněny do jiných železničních stanic v Brně a bude zavedena náhradní autobusová a tramvajová doprava.

Detail

07.11.2018

Složení Zastupitelstva města Podivína

Dne 31.10.2018 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva města Podivína a zastupitelé svým hlasováním rozhodli: Ing. Martin Důbrava DiS - starosta města Stanislav Machovský - místostarosta města MUDr. Petra Vorlická - 1.radní Mgr. Bc. Ladislav Hemza - 2.radní Ing. Radim Holub - 3.radní

Detail

25.10.2018

100. výročí založení Československé republiky   1

100. výročí založení Československé republiky

Zastupitelstvo města Podivína zve všechny spoluobčany na slavnostní setkání, kterým si v Podivíně připomeneme 100. výroční vzniku Československé republiky. Setkání se uskuteční v pátek 26. října 2018 v 16 hodin před Základní školou. Program: slavnostní projev, sázení lípy, hymna ČR, recitace. K oslavě výročí Vás zve také příležitostná ochotnická družina CIRYL, která vystoupí v sobotu 27. října v 19,00 hod. v sále Besedního domu v Podivíně s představením ČESKÉ NEBE od autorské trojce Smoljak – Cimrman – Svěrák

Detail

24.10.2018

Oznámení o konání ustavujícího zastupitelstva města

Oznámení o konání ustavujícího Zastupitelstva města Podivína, které se uskuteční ve středu dne 31.10.2018 v 19:00 hodin v sále Besedního domu na ulici Palackého Podivín.

Detail

15.10.2018

Dotační program - kotlíkové dotace

Dobrý den, v rámci dotačního programu Jihomoravského kraje tzv. kotlíkových dotací byla prodloužena výzva k předkládání žádostí o dotaci do 31.03.2019

Detail

08.10.2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Podivína, konané ve dnech 05.10.-06.10.2018

Detail

21.04.2019

Místní výstava vín 1

Místní výstava vín

Sdružení vinařů při ZO ČZS a město Podivín Vás srdečně zvou na Místní výstavu vín, která se koná v neděli 21. dubna v Městské hale Podivín od 9,00 do 20,00 hod.

Detail

27.04.2019

Čarodějná stezka - pálení čarodějnic 1

Čarodějná stezka - pálení čarodějnic

TJ Sokol Podivín pořádá čarodějnou stezku 27.dubna, začátek v 16,30 hod. od Sportu, pálení čarodějnice a opékání špekáčků v 18,30 hod. ve dvoře Besedního domu. Vstupné dobrovolné.

Detail

27.04.2019

Pálení čarodějnic - Větry z Jihu 1

Pálení čarodějnic - Větry z Jihu

Tj Sokol Podivín pořádá 27. dubna od 19,30 hod. hudební večer se skupinou Větry z Jihu.Vstupné dobrovolné.

Detail

30.04.2019

Modré úterý 1

Modré úterý

www.akusticky.cz si vás dovoluje pozvat na svá "Modrá úterý". Termíny představení v příloze celý text

Detail

11.05.2019

Rybářské závody 2

Rybářské závody

MRS PS Podivín pořádá rybářské závody na Štěrkovišti v Podivíně.

Detail

12.05.2019

Rybářské závody - do 15 let 2

Rybářské závody - do 15 let

MRS PS Podivín pořádá rybářské závody- do 15 let na Štěrkovišti v Podivíně.

Detail

05.07.2019 - 06.07.2019

Noční rybářské závody 2

Noční rybářské závody

MRS PS Podivín pořádá noční rybářské závody na Štěrkovišti v Podivíně

Detail

12.07.2019

Prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť) 2

Prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť)

MRS PS Podivín pořádá prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť) na Štěrkovišti v Podivíně.

Detail

26.07.2019

Prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť) 2

Prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť)

MRS PS Podivín pořádá prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť) na Štěrkovišti v Podivíně.

Detail

09.08.2019

Prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť) 2

Prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť)

MRS PS Podivín pořádá prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť) na Štěrkovišti v Podivíně.

Detail

23.08.2019

Prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť) 2

Prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť)

MRS PS Podivín pořádá prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť) na Štěrkovišti v Podivíně.

Detail

13.04.2018

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Detail