Město Podivín
Město Podivín


 

Svatební obřady

Občanský sňatek zajišťuje Městský úřad Podivín , matrika.

Kontakt:

 


Církevní sňatek zajišťuje Římskokatolická farnost Podivín

Kontakt:

 • Mgr. Slavomír Bedřich, farář.
 • Tel: 608 250 229

Uzavírání manželství se řídí právním řádem České republiky a je upraveno je upraveno zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dále zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

CÍRKEVNÍ OBŘADY

Snoubenci se dostaví do budovy fary na adrese č.p. 193/3 zhruba 4 měsíce před plánovaným datem sňatku. Zde jim budou sděleny veškeré podrobnosti a formality nutné pro církevní sňatek.

Dva měsíce před dohodnutým termínem sňatku se snoubenci dostaví na matriku MÚ Podivín. Zde vyplní a podepíší "Žádost o vydání osvědčení" a poté jim bude "OSVĚDČENÍ" pro uzavření sňatku před orgánem církve vydáno (bez poplatku). Snoubenci přeloží originály všech dokladů jako při občanském sňatku (viz. uvedeno níže DOKLADY).

Po předložení Protokolu o uzavření manželství, podepsaného novomanžely, svědky a oddávajícím, bude novomanželům vystaven oddací list na matrice v Podivíně, zároveň budou upraveny občanské průkazy.

OBČANSKÉ OBŘADY

POSTUP

Snoubenci si na matrice MÚ Podivín zarezervují telefonicky, e-mailem nebo osobně termín uzavření manželství. Nejpozději měsíc před termínem svatby při osobní návštěvě bude sepsán „Dotazník k uzavření manželství“ (příp. písemnou žádost o povolení uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou obce, nebo povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě). Se snoubenci budou projednány náležitosti předložení potřebných dokladů a podrobnosti průběhu svatebního obřadu.

Po obřadu budou novomanželům předány upravené občanské průkazy s potvrzením o změně stavu a příp. příjmení. Dále je dohodnut termín a způsob předání oddacího listu (osobně, poštou).

DOKLADY

Vyplněný a oběma snoubenci podepsaný "Dotazník k uzavření manželství" - na matrice

Občan ČR předloží:

 • Rodný list
 • Platný doklad totožnosti - občanský průkaz (cestovní pas)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu (pokud je snoubenec rozvedený)
 • úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý)
 • rodný list společného dítěte (pokud snoubenci mají společné dítě, příp. děti)
 • rodný list dítěte nevěsty (pokud otec dítěte není znám)
 • pokud je jako doklad totožnosti předložen cestovní pas je nutno ještě doložit
 • doklad o trvalém pobytu (výpis z EO z místa trvalého bydliště)
 • doklad o osobním stavu (výpis z EO z místa trvalého bydliště)

Cizinec předloží:

 • Rodný list nebo doklad o narození (datum a místo narození, jména a příjmení rodičů a jejich údaje)
 • Platný doklad totožnosti: cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu cizince
 • Vysvědčení (doklad) o právní způsobilosti k uzavření manželství, k datu uzavření sňatku nesmí být starší 6 měsíců (pokud domovský stát tento doklad nevydává, musí předložit potvrzení o této skutečnosti)
 • Potvrzení o trvalém pobytu pokud není uvedeno v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)
 • Potvrzení o osobním stavu (pokud není uvedeno v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)
 • Pravomocný rozsudek o rozvodu (pokud je snoubenec rozvedený
 • Úmrtní list zemřelého manžela - ovdovělý snoubenec (pokud není uvedeno v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)
 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR (vydává odd. cizinecké policie - tento doklad nesmí být starší 7 dnů ke dni sňatku; nepředkládá cizinec - občan členského státu Evropské unie)
 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR (vydává odd. cizinecké policie – tento doklad nesmí být starší 7 dnů ke dni sňatku; nepředkládá cizinec – občan členského státu Evropské unie)
 • Doklady vydané orgány cizích států mají důkazní moc veřejných listin v České republice pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka (ust. §57 zákona o matrikách). Tzn.: příslušné cizozemské listiny ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv. „APOSTILLE“. Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým ČR uzavřela smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných.
 • Všechny předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními (viz výše), ale musí být též přeloženy do českého jazyka soudním překladatelem, který je jmenovaný dekretem příslušného soudu v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Pokud budou doklady přeloženy do českého jazyka v cizině, bude nutné zajistit ověření dokladů naším zastupitelským úřadem ve státě, ve kterém bude překlad pořízen.
 • Je nezbytné, aby se svatebního obřadu účastnil soudní tlumočník. Soudního tlumočníka si snoubenci zajišťují na své vlastní náklady. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikářky, a to ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu. Pouze v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk slovem i písmem a učiní o tomto osobně před matrikářkou písemné prohlášení, nemusí být svatební obřad tlumočen.

Bez výše uvedených dokladů nemůže být uzavření manželství povoleno!

Snoubenci se dostaví na určené místo 15 minut před obřadem, předloží doklady totožnosti a předají prstýnky (není podmínkou). Svědci předloží doklady totožnosti (svědek může být i cizinec).

PROGRAM OBŘADU

 • slavnostní uvedení snoubenců a svatebních hostů do obřadní síně
 • příchod oddávajícího a matrikářky
 • představení snoubenců a svědků oddávajícímu
 • proslov oddávajícího
 • výměna prstýnků, první manželský polibek, podpis protokolu o uzavření manželství
 • blahopřání oddávajícího, matrikářky a všech svatebních hostů

Přípravu a výzdobu při obřadu na nádvoří Janova hradu, příp. na jiném vhodném místě si zajistí snoubenci sami dle vlastních představ (na vlastní náklady). V tomto případě je nezbytné připravit stolek, na kterém se podepíše protokol o uzavření manželství.

MÚ Podivín nezajišťuje fotografa ani kameramana.

TERMÍNY A POPLATKY

Obřadní síň MěÚ Podivín
 • každá 1. sobota v měsíci zcela zdarma
 • ostatní dny – správní řízení o povolení uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou obce (správní poplatek Kč 1 000,-)
Mimo obřadní síň (Janův hrad, příp. jiné vhodné místo)
 • správní řízení o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě (správní poplatek Kč 1 000,-)

V červenci se svatební obřady nekonají!

Nadstandardní služby

Nadstandardní služby (hudba, zpěv, recitace) – tato služba bude snoubenci hrazena, jen v případě, že o tuto budou mít zájem a požádají o ni Kč 1 000,- (Ceník města).

Poplatek za pronájem Janova hradu (stanoven NPÚ Brno)

 • Salonek: 3.000,- (cca 40 lidí)
 • Rytířský sál: 5.000,-
 • Nádvoří hradu: 5.000,-

Úřad

Počasí v Podivíně

Aktuální meteorologická data z Podivína naleznete na stránkách

Mgr. Jiřího Křivohlávka

v levém sloupci "Vlastní pozorování".

Počasí

dnes, úterý 3. 10. 2023
slabý déšť 25 °C 13 °C
středa 4. 10. slabý déšť 20/12 °C
čtvrtek 5. 10. polojasno 17/9 °C
pátek 6. 10. oblačno 18/7 °C

Geoportál města

Geoinformační sytém města Podivína

mapy

katastr nemovitostí

územní plán

inženýrské sítě

posporty

Aplikace v Obraze

V obraze

Google playApp Store

Svátky a výročí

Dnes je 3.10.2023

Svátek má Bohumil

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
1
2 3 4
1
5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3
1
4
1
5
1