Navigace

Obsah

04.08.2020

OSSZ Břeclav

V souvislosti s opatřeními proti šíření pandemie onemocnění COVID-19 žádáme klienty, aby při vstupu do budovy OSSZ Břeclav na ul. Husova 2994/1a a do kancelářských prostor OSSZ v budově nádraží ČD na ul. Sady 28. října 248, použili ochranného prostředku dýchacích cest ( např. roušky, šátky) a dezinfekci rukou.

Detail

03.08.2020

Úřad práce

UPOZORNĚNÍ V souvislosti s opatřeními proti šíření pandemie onemocnění COVID-19 žádáme klienty, aby při vstupu do budovy úřadu práce použili ochranného prostředku dýchacích cest ( např. roušky) a dezinfekci rukou.

Detail

17.07.2020

Revize katastru nemovitostí

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Břeclav ve spolupráci s Městem Podivín oznamuje, že v katastrálním území obce Podivín bude zahájena revize katastru nemovitostí, a ta potrvá do 31.12.2020. Během revize katastru nemovitostí se budou po území obce pohybovat zaměstnanci katastrálního úřadu a v případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci nemovitostí zváni k součinnosti.

Detail

30.06.2020

KORONAVIRUS - protiepidemická opatření

Od července budou platit přísná protiepidemická opatření už jen v některých částech Moravskoslezského kraje

Detail

17.06.2020

Návrh železničního jízdního řádu pro období 13.12.2020 – 11.12.2021

Na internetových stránkách Správy železnic, s.o. je v odkazu:https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdnirad/navrh-jizdniho-radu-na-rok-2021 zveřejněn Návrh železničního jízdního řádu pro období 13.12.2020 – 11.12.2021. Návrh jízdního řádu 2020/2021 pro tratě Jihomoravského kraje je také zveřejněn na internetových stránkách KORDIS JMK, a.s.:https://www.idsjmk.cz/#lock33706

Detail

27.04.2020

Informace o úhradě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku ze psů v roce 2020

V souvislosti s pandemií, způsobenou virem SARS-CoV-2 a jeho negativními dopady na obyvatele města, Městský úřad Podivín rozhodl, že v roce 2020 upustí od sankcí, tedy navýšení místních poplatků v případě, že poplatek bude uhrazen do 30.09. 2020.

Detail

19.12.2019

Kalendář svozu odpadů 2020

Kalendář svozu odpadů 2020

Detail

20.08.2019

Upozornění na volné pobíhání psů

S ohledem na neustále se opakující případy volného pobíhání psů na území města Podivín důrazně vyzýváme všechny majitele psů, aby provedli veškerá účinná opatření, kterými své psy zajistí proti útěku. Upozorňujeme majitele psů na zákaz volného pobíhání psů ve městě podle Obecně závazné vyhlášky č.1/2012, https://www.podivin.cz/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/ Dále upozorňujeme na povinnost majitelů uklízet na veřejném prostranství exkrementy po jejich psech.

Detail

18.08.2020

Modré úterý 1

Modré úterý

www.akusticky.cz si vás dovoluje pozvat na svá "Modrá úterý". Termíny představení v příloze celý text

Detail

15.09.2020

Modré úterý 1

Modré úterý

www.akusticky.cz si vás dovoluje pozvat na svá "Modrá úterý". Termíny představení v příloze celý text

Detail

13.04.2018

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Detail

Novinky a aktuality z našeho webu,
stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací