Navigace

Obsah

EmblemVítejte na nových oficiálních stránkách města Podivína

22.05.2019

Město Podivín hledá do týmu Technických služeb

zaměstnance zejména pro obsluhu malotraktoru. Více informací v příloze.

Detail

20.05.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.05.2019

Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 29.05.2019 v době od 07.45 do 15.00 hodin týkající se částí ulic Boženy Němcové, Husova, Revoluční, Sokolská, Sadová a Bratislavská.

Detail

13.05.2019

Tašky na tříděný odpad

Aktualizace k 20.5.2019 - velké tašky již rozebrány Město Podivín, ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM, a.s., podporuje své občany v třídění odpadů v domácnostech. Pro občany města jsme pořídili sady tří barevných tašek na třídění papíru, plastů a skla, které velmi usnadní a zpříjemní jejich třídění. Jednotlivé tašky (ve větší a menší velikosti) jsou opatřeny uchy pro pohodlný přenos vytříděných odpadů do kontejnerů a suchými zipy, kterými je lze spojit dohromady. Od 15.5.2019 si zájemci mohou tašky zdarma vyzvednout na Městském úřadě Podivín, na podatelně, a to po předložení občanského průkazu. Kontaktní osobou pro odběr tašek je Martina Opluštilová (Blanka Hemzová), tel.: 519344203. Vydávat se bude vždy jedna sada tašek pro domácnost (tzn. v rodinném domě jedna sada na číslo popisné, v obytném domě jedna sada na byt). Tyto tašky Vám budou vydány pouze v případě, že máte trvalé bydliště v Podivíně, a nemáte dluh na poplatku za komunální odpad. V současné době je k dispozici pouze omezené množství těchto praktických sad (50 kusů velkých a 500 kusů malých sad), proto neváhejte a vyzvedněte si je co nejdříve. Věříme, že barevné tašky ulehčí a zpříjemní třídění všem, kteří tak již činí a doufáme, že k této činnosti přivedou také ty, kteří se třídění odpadů doposud vyhýbali. Třiďte odpad, má to smysl!

Detail

08.04.2019

Oznámení

Myslivecké sdružení Podivín oznamuje občanům, že v katastru města Podivín byla nalezena liška nakažená prašivinou, která je zároveň vyšetřována na možnost výskytu vztekliny. Okresní veterinární správa upozorňuje, že tato nemoc je velmi rychle přenosná na psy a kočky domácí. Tímto upozorňujeme občany města Podivín na možnost přenosu této velmi nebezpečné nemoci na jejich psy a kočky pohybující se ve volné přírodě. Za MS Podivín myslivecký hospodář V Podivíně 8.4.2019

Detail

27.03.2019

Parkování tělesně postižených na placených parkovištích v Břeclavi

Nařízení města Břeclavi č. 7/2018, které bylo vydáno v závěru loňského roku, mimo jiné upravuje i podmínky pro parkování tělesně postižených občanů na placených parkovištích. Nařízení vychází ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, který stanoví zvláštní podmínky pro osoby zdravotně postižené, které vlastní parkovací průkazy. Tyto průkazy umožňují parkování na vyhrazených parkovacích místech. Tento, ani žádný jiný zákon ale nestanovuje právo neomezeného či bezplatného stání. Je-li majitelem parkoviště obec, může o omezení doby stání či zpoplatnění parkování rozhodnout obecně závaznou vyhláškou. Tak tomu je nyní i v případě Břeclavi. Zatímco v minulosti se i na držitele parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením vztahovala povinnost za parkování v lokalitách zpoplatněného stání platit, nyní mají možnost si zakoupit přenosnou parkovací kartu, která je bude opravňovat k parkování po dobu dvou hodin na místech vyhrazených pro invalidy zadarmo. Podmínkou uplatnění bezplatného stání na placeném parkovišti je umístit za čelním sklem vozidla: - platný parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou - předplatní parkovací kartu - parkovací hodiny s vyznačením času příjezdu vozidla Parkovací kartu lze zakoupit v budově Městské policie Břeclav na Správě parkovacích karet. Cena parkovací karty je 400 Kč/rok. K výdeji parkovací karty se předkládají tyto doklady: - občanský průkaz žadatele - platný parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou - vyplnění žádosti o vydání předplatní parkovací karty ZTP/P

Detail

19.02.2019

Místní poplatky r. 2019

Informace k placení místních poplatků za komunální odpad a poplatků ze psů v roce 2019 najdete v sekci MĚSTSKÝ ÚŘAD - POPLATKY.

Detail

07.02.2019

Upozornění na volné pobíhání psů

S ohledem na neustále se opakující případy volného pobíhání psů na území města Podivín důrazně vyzýváme všechny majitele psů, aby provedli veškerá účinná opatření, kterými své psy zajistí proti útěku. Upozorňujeme majitele psů na zákaz volného pobíhání psů ve městě podle Obecně závazné vyhlášky č.1/2012, https://www.podivin.cz/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/ Dále upozorňujeme na povinnost majitelů uklízet na veřejném prostranství exkrementy po jejich psech.

Detail

09.01.2019

Poděkování starosty za úklid sněhu

Starosta města děkuje všem spoluobčanům a firmám, které pomáhají městu s odklízením sněhu před vlastními domy a provozovnami.

Detail

09.01.2019

Tříkrálová sbírka 2019 1

Tříkrálová sbírka 2019

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Podivíně V sobotu 5. ledna 2019 se v Podivíně uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka. Výtěžek sbírky, který činil 90.963,- Kč, bude použit Charitou ČR na dobré a potřebné věci. Velký dík za uskutečnění sbírky v Podivíně patří dětem a vedoucím z podivínského oddílu YMCA SKAUT. Martin Důbrava, starosta

Detail

02.01.2019

Přehled akcí konaných na Městské hale Podivín 2019

Přehled akcí konaných na Městské hale Podivín 2019

Detail

17.12.2018

Kalendář svozu odpadů 2019

Kalendář svozu odpadů 2019

Detail

17.12.2018

Přání k vánocům 1

Přání k vánocům

Všem spoluobčanům přeji krásné a spokojené prožití vánoční svátků v kruhu rodinném a v novém roce 2019 mnoho zdraví, lásky, osobních úspěchů a radostných dnů. Martin Důbrava, starosta

Detail

30.11.2018

Rozsáhlá výluka Hlavního nádraží Brno

V Brně začne 9. prosince rozsáhlá výluka Hlavního nádraží, která potrvá až do prosince 2019. Během této výluky nebude většina vlaků zajíždět na Hlavní nádraží. Vlaky budou odkloněny do jiných železničních stanic v Brně a bude zavedena náhradní autobusová a tramvajová doprava.

Detail

07.11.2018

Složení Zastupitelstva města Podivína

Dne 31.10.2018 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva města Podivína a zastupitelé svým hlasováním rozhodli: Ing. Martin Důbrava DiS - starosta města Stanislav Machovský - místostarosta města MUDr. Petra Vorlická - 1.radní Mgr. Bc. Ladislav Hemza - 2.radní Ing. Radim Holub - 3.radní

Detail

25.10.2018

100. výročí založení Československé republiky   1

100. výročí založení Československé republiky

Zastupitelstvo města Podivína zve všechny spoluobčany na slavnostní setkání, kterým si v Podivíně připomeneme 100. výroční vzniku Československé republiky. Setkání se uskuteční v pátek 26. října 2018 v 16 hodin před Základní školou. Program: slavnostní projev, sázení lípy, hymna ČR, recitace. K oslavě výročí Vás zve také příležitostná ochotnická družina CIRYL, která vystoupí v sobotu 27. října v 19,00 hod. v sále Besedního domu v Podivíně s představením ČESKÉ NEBE od autorské trojce Smoljak – Cimrman – Svěrák

Detail

26.05.2019

Dětské hody 2019 1

Dětské hody 2019

Dětský folklorní soubor Voděnka Podivín pořádá v neděli 26. května Dětské hody s Floriánkem z Velkých Pavlovic a Borověnkú z Valtic. Program: 9,00 hod pro máju – hodové sólo, v 15 hod. sraz u dětského stárka na ul. Děvínská 1.

Detail

28.05.2019

Modré úterý

Modré úterý

www.akusticky.cz si vás dovoluje pozvat na svá "Modrá úterý". Termíny představení v příloze celý text

Detail

01.06.2019

ZUŠ OPEN 2019 1

ZUŠ OPEN 2019

1. června se koná další ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol. Prožijte s námi odpoledne od 15,00 hod. ve Spolkovém domě Podivín s dětmi ze „Zušky“ z Podivína, Rakvic, Břeclavi, Velkých Bílovic, Velkých Pavlovic a dalšími hosty.

Detail

06.06.2019

Talentové zkoušky 1

Talentové zkoušky

ZUŠ Břeclav, pobočky Podivín a Rakvice Vás zvou na TALENTOVÉ ZKOUŠKY hudebního oboru, které se budou konat 6. června od 15,00 hod.v ZUŠ v Podivíně. Bližší informace na tel. čísle 607 115 314 nebo na www:podivin.zusbreclav.cz

Detail

11.06.2019

Modré úterý

Modré úterý

www.akusticky.cz si vás dovoluje pozvat na svá "Modrá úterý". Termíny představení v příloze celý text

Detail

25.06.2019

Modré úterý

Modré úterý

www.akusticky.cz si vás dovoluje pozvat na svá "Modrá úterý". Termíny představení v příloze celý text

Detail

29.06.2019

Pytlácká noc 1

Pytlácká noc

Myslivecký spolek Podivín již tradičně pořádá „Pytláckou noc“, která se bude konat v sobotu 29. června na Myslivně. Skákací hrad a další atrakce od 12,00 hod., živá hudba – Gravity od 19,00 hod. , myslivecká kuchyně. Těšíme se na Vás.

Detail

05.07.2019 - 06.07.2019

Noční rybářské závody 2

Noční rybářské závody

MRS PS Podivín pořádá noční rybářské závody na Štěrkovišti v Podivíně

Detail

12.07.2019

Prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť) 2

Prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť)

MRS PS Podivín pořádá prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť) na Štěrkovišti v Podivíně.

Detail

26.07.2019

Prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť) 2

Prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť)

MRS PS Podivín pořádá prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť) na Štěrkovišti v Podivíně.

Detail

09.08.2019

Prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť) 2

Prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť)

MRS PS Podivín pořádá prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť) na Štěrkovišti v Podivíně.

Detail

23.08.2019

Prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť) 2

Prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť)

MRS PS Podivín pořádá prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť) na Štěrkovišti v Podivíně.

Detail

13.04.2018

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Detail