Navigace

Obsah

02.04.2020

Nakládání s odpady v v době koronavirové epidemie

Ministerstvo životního prostředí vydalo informační leták jak nakládat s odpady v době koronavirové epidemie viz příloha.

Detail

23.03.2020

Hantály a.s. - INFORMACE o nakládání s domovním odpadem v době pandemie

Pokud Vaší domácnosti bude nařízena karanténa nebo ve Vaší domácnosti bude potvrzeno onemocnění COVID-19 NETŘIĎTE odpad, veškerý odpad z domácnosti, tzn. i papír, sklo a plasty ukládejte společně do plastových pytlů a tyto uložte do popelnice na směsný odpad!! Pro ostatní domácnosti i nadále platí povinnost třídit odpad. Použité jednorázové roušky nebo kapesníky nejsou separovaný odpad, a proto patří do popelnice na směsný odpad. Děkujeme, že jste zodpovědní jak k sobě, tak k ostatním!

Detail

17.02.2020

Místní poplatky

Informace k placení místních poplatků za komunální odpad a poplatků ze psů v roce 2020 najdete v sekci MĚSTSKÝ ÚŘAD - POPLATKY.

Detail

19.12.2019

Kalendář svozu odpadů 2020

Kalendář svozu odpadů 2020

Detail

13.12.2019

Radnice

Oficiální změna sídla Města Podivín a sídla Městského úřadu Podivín

Rada města Podivína projednala a schválila svým usnesením č. 27.13. ze dne 05.12. 2019 změnu sídla Města Podivín a sídla Městského úřadu Podivín. Původní adresa Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín se mění na Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín. Datum změny ke dni 01.01. 2020.

Detail

20.08.2019

Upozornění na volné pobíhání psů

S ohledem na neustále se opakující případy volného pobíhání psů na území města Podivín důrazně vyzýváme všechny majitele psů, aby provedli veškerá účinná opatření, kterými své psy zajistí proti útěku. Upozorňujeme majitele psů na zákaz volného pobíhání psů ve městě podle Obecně závazné vyhlášky č.1/2012, https://www.podivin.cz/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/ Dále upozorňujeme na povinnost majitelů uklízet na veřejném prostranství exkrementy po jejich psech.

Detail

13.05.2019

Tašky na tříděný odpad

Aktualizace k 20.5.2019 - velké tašky již rozebrány Město Podivín, ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM, a.s., podporuje své občany v třídění odpadů v domácnostech. Pro občany města jsme pořídili sady tří barevných tašek na třídění papíru, plastů a skla, které velmi usnadní a zpříjemní jejich třídění. Jednotlivé tašky (ve větší a menší velikosti) jsou opatřeny uchy pro pohodlný přenos vytříděných odpadů do kontejnerů a suchými zipy, kterými je lze spojit dohromady. Od 15.5.2019 si zájemci mohou tašky zdarma vyzvednout na Městském úřadě Podivín, na podatelně, a to po předložení občanského průkazu. Kontaktní osobou pro odběr tašek je Martina Opluštilová (Blanka Hemzová), tel.: 519344203. Vydávat se bude vždy jedna sada tašek pro domácnost (tzn. v rodinném domě jedna sada na číslo popisné, v obytném domě jedna sada na byt). Tyto tašky Vám budou vydány pouze v případě, že máte trvalé bydliště v Podivíně, a nemáte dluh na poplatku za komunální odpad. V současné době je k dispozici pouze omezené množství těchto praktických sad (50 kusů velkých a 500 kusů malých sad), proto neváhejte a vyzvedněte si je co nejdříve. Věříme, že barevné tašky ulehčí a zpříjemní třídění všem, kteří tak již činí a doufáme, že k této činnosti přivedou také ty, kteří se třídění odpadů doposud vyhýbali. Třiďte odpad, má to smysl!

Detail

24.08.2018

Zákaz nakládání s vodami

Městský úřad Břeclav vydal Opatření obecné povahy, které zakazuje nakládání s vodami a to na dobu neurčitou.  Vodoprávní úřad vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání podzemních a povrchových vod a k užívání vod v chodu domácností a provozů výhradně pro nutné úkony v nezbytném množství a dále k omezení zálivky na potřebné minimum. 

Detail

11.06.2020

Talentové zkoušky ZUŠ 1

Talentové zkoušky ZUŠ

ZUŠ Břeclav, pobočky Podivín a Rakvice Vás srdečně zvou na talentové zkoušky hudebního oboru 11. června od 15:00 hod. v ZUŠ v Podivíně. Více informací v příloze.

Detail

05.07.2020 - 06.07.2020

Podivínská osmadvacítka 1

Podivínská osmadvacítka

Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Podivín pořádá rybářské závody Podivínská osmadvacítka na Štěrkovišti v Podivíně od neděle 5.7. od 6,00 hod. do pondělí 6.7. do 10,00 hod.Více informací v příloze.

Detail

13.04.2018

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Detail