Navigace

Obsah

EmblemVítejte na nových oficiálních stránkách města Podivína

17.02.2020

Místní poplatky

Informace k placení místních poplatků za komunální odpad a poplatků ze psů v roce 2020 najdete v sekci MĚSTSKÝ ÚŘAD - POPLATKY.

Detail

13.02.2020

ČSÚ - životní podmínky 2020 - šetření v domácnostech 1

ČSÚ - životní podmínky 2020 - šetření v domácnostech

ČSÚ oznamuje, že od 1. února do 24. května 2020 provádí šetření v domácnostech prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

Detail

06.01.2020

Tříkrálová sbírka 2020 1

Tříkrálová sbírka 2020

Oblastní charita Břeclav a Město Podivín děkují všem, kteří se zapojili do tradiční tříkrálové sbírky v našem městě. Výtěžek sbírky činil 96.441,- Kč a bude použitý na humanitární projekty, které realizuje Charita jak v našem regionu, tak také na celém území republiky i v zahraničí. Poděkování patří zejména všem malým koledníkům a podivínskému skautskému oddílu, díky jejichž pomoci mohla proběhnout sbírka opět velmi úspěšně. Všem štědrým dárcům ještě jednou děkujeme. Ing. Martin Důbrava, starosta města

Detail

20.12.2019

novoročenka

Příjemné prožití svátků vánočních a hodně štěstí do nastávajícího roku

Zastupitelé města Podivína, zaměstnanci městského úřadu a redakční rada Podivínského zpravodaje přeje všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a hodně štěstí do nastávajícího roku.

Detail

20.12.2019

REVITALIZACE VEGETACE V EXTRAVILÁNU MĚSTA PODIVÍNA

Projekt spolufinancován Evropskou unií-Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové způsobilé výdaje: 3.081.883 Kč Dotace EU: 2.465.506 Kč Příspěvek příjemce podpory: 616.377 Kč (20%) Datum zahájení realizace projektu: 22.10. 2019 Datum plánovaného ukončení projektu: 15.5. 2023 Další informace: viz info v příloze

Detail

19.12.2019

Kalendář svozu odpadů 2020

Kalendář svozu odpadů 2020

Detail

13.12.2019

Radnice

Oficiální změna sídla Města Podivín a sídla Městského úřadu Podivín

Rada města Podivína projednala a schválila svým usnesením č. 27.13. ze dne 05.12. 2019 změnu sídla Města Podivín a sídla Městského úřadu Podivín. Původní adresa Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín se mění na Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín. Datum změny ke dni 01.01. 2020.

Detail

20.08.2019

Upozornění na volné pobíhání psů

S ohledem na neustále se opakující případy volného pobíhání psů na území města Podivín důrazně vyzýváme všechny majitele psů, aby provedli veškerá účinná opatření, kterými své psy zajistí proti útěku. Upozorňujeme majitele psů na zákaz volného pobíhání psů ve městě podle Obecně závazné vyhlášky č.1/2012, https://www.podivin.cz/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/ Dále upozorňujeme na povinnost majitelů uklízet na veřejném prostranství exkrementy po jejich psech.

Detail

13.05.2019

Tašky na tříděný odpad

Aktualizace k 20.5.2019 - velké tašky již rozebrány Město Podivín, ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM, a.s., podporuje své občany v třídění odpadů v domácnostech. Pro občany města jsme pořídili sady tří barevných tašek na třídění papíru, plastů a skla, které velmi usnadní a zpříjemní jejich třídění. Jednotlivé tašky (ve větší a menší velikosti) jsou opatřeny uchy pro pohodlný přenos vytříděných odpadů do kontejnerů a suchými zipy, kterými je lze spojit dohromady. Od 15.5.2019 si zájemci mohou tašky zdarma vyzvednout na Městském úřadě Podivín, na podatelně, a to po předložení občanského průkazu. Kontaktní osobou pro odběr tašek je Martina Opluštilová (Blanka Hemzová), tel.: 519344203. Vydávat se bude vždy jedna sada tašek pro domácnost (tzn. v rodinném domě jedna sada na číslo popisné, v obytném domě jedna sada na byt). Tyto tašky Vám budou vydány pouze v případě, že máte trvalé bydliště v Podivíně, a nemáte dluh na poplatku za komunální odpad. V současné době je k dispozici pouze omezené množství těchto praktických sad (50 kusů velkých a 500 kusů malých sad), proto neváhejte a vyzvedněte si je co nejdříve. Věříme, že barevné tašky ulehčí a zpříjemní třídění všem, kteří tak již činí a doufáme, že k této činnosti přivedou také ty, kteří se třídění odpadů doposud vyhýbali. Třiďte odpad, má to smysl!

Detail

24.08.2018

Zákaz nakládání s vodami

Městský úřad Břeclav vydal Opatření obecné povahy, které zakazuje nakládání s vodami a to na dobu neurčitou.  Vodoprávní úřad vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání podzemních a povrchových vod a k užívání vod v chodu domácností a provozů výhradně pro nutné úkony v nezbytném množství a dále k omezení zálivky na potřebné minimum. 

Detail

25.02.2020

Modré úterý 3

Modré úterý

www.akusticky.cz si vás dovoluje pozvat na svá "Modrá úterý". Termíny představení v příloze celý text

Detail

07.03.2020

Burza jaro-léto 1

Burza jaro-léto

Srdečně Vás zveme na burzu jaro-léto dětského, dámského, pánského a těhotenského oblečení dále sportovních potřeb, kočárků, autosedaček, hraček a jiných potřeb pro děti ve dne 7.března v Městské hale Podivín.

Detail

15.03.2020

Dětská krojová zábava 1

Dětská krojová zábava

Dětský folklorní soubor Voděnka Podivín pořádá dětskou krojovou zábavu v neděli 15. března v 15,00 hod. v Městské hale Podivín. Bohatá tombola, vstupné 50,- Kč. Srdečně zveme krojované děti.

Detail

12.04.2020

Místní výstava vín 1

Místní výstava vín

Sdružení vinařů při ZO ČZS a město Podivín Vás srdečně zvou na Místní výstavu vín, která se koná v neděli 12. dubna v Městské hale Podivín od 9,00 do 20,00 hod.

Detail

13.04.2018

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Detail