Město Podivín
Město Podivín

Projekty spolufinancované Evropskou unií

396_Podivín_IT vybavení pro stavební úřad – počet balíčků 3

Projekt:

396_Podivín_IT vybavení pro stavební úřad – počet balíčků 3

 

Tento projekt je podpořen z finančních prostředků EU

Program: Národní plán obnovy – Z1716 IT vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů

Komponenta: 1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení

Subkomponenta: 1.6.1 Zavedení nového stavebního zákona do praxe

Registrační číslo projektu: CZ.31.9.0/0.0/0.0/24_119/0009870

Období realizace: 1/2024 – 9/2024

Celkové způsobilé výdaje: 165 000 Kč

Výše dotace: 165 000 Kč

Příjemce dotace: Město Podivín

 

Cílem projektu je vybavení stavebního úřadu výkonnou výpočetní technikou, která zajistí zefektivnění povolovacích postupů a zrychlí stavební řízení. Celkem budou pořízeny 3 balíčky výpočetní techniky, každý balíček zahrnuje sestavu, do které patří notebook, 2 monitory, dokovací stanice, klávesnice a myš.

 

pp

 

FVE Podivín – mateřská škola

FVE Podivín – mateřská škola

 

 

 

 

Výměna svítidel veřejného osvětlení - město Podivín

 

Termín realizace:                  3. 3. 2023 – 29. 6. 2023         

Celkové výdaje projektu:    3.194.119,28 Kč

Dotace:                                    1.412.970,00 Kč

 

Cílem projektu je zvýšit energetickou účinnost systému veřejného osvětlení. Předmětem projektu je výměna  162 ks svítidel za nová svítidla s LED světelnými zdroji. Realizací projektu dojde k úspoře primární elektrické energie min. 71 %.

„Projekt je realizován za podpory Ministerstva průmyslu
a obchodu a finanční podpory Evropské unie.“

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IROP

MAS LVA

Město Podivín získalo finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2014 – 2020 na následující projekt.

Název projektu:

CYKLOSTEZKA: PODIVÍN - KAČENÁRNA

Identifikační číslo EIS:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015413

Popis projektu:

Cílem projektu je novostavba stezky pro cyklisty a chodce se společným provozem, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Součástí projektu je také vybudování cyklotrasy, která navazuje na intravilán města.

Předpokládaná hodnota projektu:

13 748 040,36 Kč (11 362 016,83 Kč bez DPH)

Dotační titul (IROP):

Integrovaný regionální operační program 2014-2020; 6. výzva MAS Lednicko-valtický areál, z.s., název výzvy „6. výzva MAS Lednicko-valtický areál – IROP – BEZPEČNOST V DOPRAVĚ“ ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 53 „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program. 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Vybudování varovného systému ochrany před povodněmi města Podivín, digitální povodňový plán

Popis projektu:

Projekt řeší realizaci varovného informačního systému VIS  společně se systémem dPP (digitální povodňový plán) , s cílem  zvýšení a zlepšení celkového systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany města tedy zvýšení  bezpečnosti obyvatel a ochrany jejich majetku.

Cíle projektu:

Cílem projektu je  zřízení systému protipovodňové ochrany a předpovědní a hlásné povodňové služby, tedy zdokonalení systému včasné výstrahy a varování o blížících se povodňových jevech a jeho následné využití, formou nově zpracovaného digitálního povodňového plánu, v práci orgánů řešících mimořádné události a ochranu obyvatelstva s omezením ztrát na životech, majetku, životním prostředí.

Jde tedy o zajištění  efektivní a včasné předpovědní a hlásné povodňové služby, respekt. zajištění jejího napojení  na doplněný varovný a informační systém (VIS) s cílem  zajištění  dat o povodňovém nebezpečí v co největším možném předstihu a s co největší spolehlivostí a na základě toho účinně varovat obyvatelstvo. Dále pak je nutné tato data zobrazit v aplikaci digitálního povodňového plánu jako nástroje orgánů řešících ochranu obyvatelstva a majetku města včetně ochrany životního  prostředí.

 

Digitální povodňový plán se stane účinnýma efektivním nástrojem povodňové komise obce. Současně vytvoří vhodné podmínky pro plánování preventivních a jiných opatření PK města v době mimo povodně

 

Na základě realizace projektu bude vypracován digitální povodňový plán obce a 295 obyvatel obce  bude chráněných opatřeními proti povodním.

Celkové způsobilé výdaje:              3 204 801,18  Kč

Dotace EU:                                     2 243 360,82  Kč (70%)

Příspěvek příjemce :                          961 440,36   Kč (30%)

Termín realizace projektu:  25.5.2021 – 15.11.2021 ( fyzická realizace projektu)

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

----------------------------------------------------------------------------------

polní cesty

Projekt: 

PODIVÍN - POLNÍ CESTY V91, V93, V94, V95, V97 A H22
je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fs

Energetické úspory Domu zvláštního určení, Podivín, Sadová 933/1

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je realizace projektu, která povede k energetickým úsporám na objektu. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy tzn. že spotřeba elektrické energie klesne o 339 GJ/rok.

 • Celkové způsobilé výdaje: 14 097 748 Kč
 • Dotace EU: 4 934 212 Kč (65 %)
 • Příspěvek příjemce podpory: 9 163 536 Kč (35 %)
 •  
 • Datum zahájení realizace projektu: 15. 1. 2021
 • Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 6. 2022
 •  
 • Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
 • Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
 • Příjemce dotace: Město Podivín

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revitalizace vegetace v extravilánu města Podivín

Evropská unie

MŽP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Záměrem projektu je posílení přirozených funkcí krajiny prostřednictvím založení a revitalizace zeleně v k. ú. Podivín. V rámci realizace dojde mj. k výsadbě nových dřevin mimo zastavěné území města, která bude následována tříletou následnou péčí.

 • Celkové způsobilé výdaje: 3 081 883 Kč
 • Dotace EU: 2 465 506 Kč (80 %)
 • Příspěvek příjemce podpory: 616 377 Kč (20 %)
 • Datum zahájení realizace projektu: 22. 10. 2019
 • Datum plánovaného ukončení projektu: 15. 5. 2023
 • Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
 • Zprostředkující subjekt:
  • Státní fond životního prostředí ČR
  • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Příjemce dotace: Město Podivín

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evropská unie

 

 

 

 

MŽP

Mokřad Bažina v k.ú. Podivín

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Účelem dotace je vybudování soustavy mokřadů v k. ú. Podivín. Projekt podporuje rozvoj biodiverzity se zaměřením na uchování a zvyšování početnosti druhů, realizované především vytvořením vhodných podmínek pro jejich existenci. Projekt zvyšuje ekologickou stabilitu krajiny.

Celkové způsobilé výdaje: 3 767 887 Kč
Dotace EU: 3 767 887 Kč (100 %)

Datum zahájení realizace projektu: 19. 10. 2020
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 12. 2022

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Příjemce dotace: Město Podivín

Geoportál města

Geoinformační sytém města Podivína

mapy

katastr nemovitostí

územní plán

inženýrské sítě

posporty

Aplikace v Obraze

V obraze

Google playApp Store

Svátky a výročí

Dnes je 15.7.2024

Svátek má Jindřich

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den gumových medvídků

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
1
6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1 2 3 4