Město Podivín
Město Podivín

GDPR

Město Podivín (dále jen „obec“) pří plnění svých úkolů zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s jeho povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů, týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, a to ať ji v samostatné, tak přenesené působnosti.

Jeho povinnosti jsou stanoveny zejména v obecném nařízení o ochraně osobních údajů a zákonu o zpracování osobních údajů.

1. Jaké osobní údaje obec zpracovává?

Rozsah osobních údajů je stanoven příslušnými právními předpisy nebo účelem jejich zpracování a je uveden v konkrétních formulářích či jiných dokumentech, jež jsou používány v souvislosti se zpracováním osobních údajů. V rámci plnění svých povinností obec zpracovává jen takové osobní údaje, které jí právní předpisy ukládají nebo, právo či povinnost na jejich zpracování odpovídá povinnostem obce.

Při samostatné působnosti (zejména pokud se týká uzavírání různých smluv) obec vyžaduje takové údaje, které jsou nezbytné pro platné uzavření příslušné smlouvy a dále pro řádné plnění uzavřené smlouvy.

Jedná se zejména o tyto osobní údaje:

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • adresa trvalého pobytu
 • datum narození, v některých případech rodné číslo,
 • čísla předložených dokladů,
 • telefonní čísla a kontaktní e-mail.

2. Jaké jsou právní důvody (tituly) pro zpracování osobních důvodů?

Většinu osobních údajů zpracovává obec na základě právního titulu

 • nezbytnosti pro splnění právní povinnosti, které se na ni vztahují,
 • nezbytnosti pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou je pověřena, či
 • nezbytnosti pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Údaje pro tyto účely jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění příslušných účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, nebo po dobu platnosti smlouvy či do úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze smlouvy, není-li při získávání údajů uvedeno jinak či subjektů údajů nedal výslovně souhlas se zpracováním osobních údajů na jinou dobu.

V některých případech, na něž nelze uplatnit výše uvedené právní tituly, je třeba poskytnout souhlas ke zpracování osobních údajů (bez jeho udělení není údaje možné zpracovávat). Tento souhlas je poskytován k účelu a po dobu, které jsou uvedeny v konkrétním prohlášení o poskytnutí souhlasu, poskytnutí souhlasu je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán.

3. Jakých činností se zpracování osobních údajů na obci týká?

Zpracování osobních údajů se týká zejména těchto agend:

 • agenda spojená s chodem obecního úřadu či obce (účetnictví, personalistika, veřejné zakázky atd.),
 • evidence obyvatel,
 • místní poplatky,
 • CzechPoint,
 • organizace či částečné spolupořadatelství akcí,
 • poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
 • spisová služba,
 • vedení matriky,
 • vedení obecní kroniky,
 • volby a jejich agenda.

4. Jaká práva máte při zpracování Vašich osobních údajů vůči obci?

Každá osoba, která poskytla své osobní údaje, má právo na informace a na přístup ke svým osobním údajům, které jsou obcí zpracovávány, a to zejména informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, době, po kterou budou osobní údaje uloženy. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že obec provádí zpracování Vašich osobních důvodů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, máte právo požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Máte právo žádat opravu či výmaz (likvidaci), případně omezení (blokaci) zpracování. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

5. Jak můžete odvolat souhlas?

Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na právním titulu souhlasu, můžete ho odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Odvolat souhlas můžete stejným způsobem, jakým jste ho ke zpracování Vašich osobních údajů udělili.

6. Jaké jsou požadavky při předávání osobních údajů do zahraničí?

Pokud jsou splněny požadavky obecného nařízení, zejména splnění právního titulu, je obec oprávněna předávat osobní údaje do třetí země. Volný pohyb osobních údajů v rámci Evropské unie z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů není omezen ani zakázán. Pokud se jedná o země mimo Evropskou unii, musí být splněny další požadavky stanovené obecným nařízením.

7. Fotografování, pořizování videozáznamů

Informujeme také o tom, že v průběhu akcí pořádaných obcí nebo na území obce, dochází k fotografování a případně i natáčení videí, za účelem dokumentování jejich průběhu, přičemž tyto fotografie jsou dále zveřejňovány na webových stránkách provozovaných obcí, příp. zpřístupňovány ve fotogaleriích dostupných na internetu a v případě fotografií dochází i k jejich předávání elektronickým a tištěným mediím (informační zpravodaj obce apod.). Jedná se o běžné dokumentování akcí, kdy toto je možné provádět, mmj. i na základě tohoto upozornění, bez Vašeho výslovného souhlasu. Pokud byste chtěli vyloučit výše uvedené nakládání s takto pořízenými fotografiemi a videy ve vztahu k Vaší osobě, prosím informujte nás. Pokud byste i kdykoliv následně zjistili, že byla zveřejněna Vaše fotografie způsobem, který Vám nevyhovuje, informujte nás a my učiníme vhodná opatření v souladu s Vaším přáním.

Pokud by mělo dojít k uveřejňování fotografie ve spojení s Vaším jménem apod., pak takové zveřejnění podléhá Vašemu souhlasu a budeme Vás o tom předem informovat a o souhlas Vás požádáme.

8. Kamerový systém

Obcí je na území obce za účelem zvýšení ochrany majetku a bezpečnosti provozován kamerový systém. Kamerový systém je provozován se záznamem. Při jeho provozu jsou dodržovány právní předpisy vztahující se na jeho provoz.

9. Jak můžete obec v souvislosti s ochranou osobních údajů kontaktovat?

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou následující:

e-mail: poverenec@podivin.czpověřence můžete také kontaktovat písemně na adrese sídla obce.

Můžete se na nás kdykoliv obrátit, pokud byste chtěli využít některého ze svých práv či od nás získat více informací.

Město

Počasí v Podivíně

Aktuální meteorologická data z Podivína naleznete na stránkách

Mgr. Jiřího Křivohlávka

v levém sloupci "Vlastní pozorování".

Počasí

dnes, neděle 19. 5. 2024
skoro jasno 23 °C 11 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 23/13 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 23/13 °C
středa 22. 5. slabý déšť 18/12 °C

Geoportál města

Geoinformační sytém města Podivína

mapy

katastr nemovitostí

územní plán

inženýrské sítě

posporty

Aplikace v Obraze

V obraze

Google playApp Store

Svátky a výročí

Dnes je 19.5.2024

Svátek má Ivo

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den památky obětí nemoci AIDS

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28
1
29 30
1
31
1
1 2