Navigace

Obsah

26.03.2020

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu. Nadále se omezení pohybu nevztahuje také na cesty v neodkladných úředních záležitostech, pobytu v přírodě nebo účasti na pohřbech. Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné. Cílem všech navržených změn v návaznosti na de facto shodná omezení dříve přijatá usnesením vlády je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, s výjimkou nezbytných cest, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění koronavirem. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 24.3.2020 od 6:00 hod. do 1.4.2020 do 6:00 hod.

Detail

26.03.2020

Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1. dubna, schválila také další kroky na podporu zaměstnavatelů

Omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti bude platit nejméně do 1. dubna 2020 do 6 hodin ráno. O prodloužení mimořádného opatření proti šíření koronaviru rozhodla v pondělí 23. března 2020 vláda. Ministři během videokonference schválili také další protikrizová opatření na podporu zaměstnavatelů, zemědělců i OSVČ. Poslanecké sněmovně vláda předloží ke schválení nový schodek státního rozpočtu na letošní rok ve výši 200 miliard korun.

Detail

23.03.2020

Hantály a.s. - INFORMACE o nakládání s domovním odpadem v době pandemie

Pokud Vaší domácnosti bude nařízena karanténa nebo ve Vaší domácnosti bude potvrzeno onemocnění COVID-19 NETŘIĎTE odpad, veškerý odpad z domácnosti, tzn. i papír, sklo a plasty ukládejte společně do plastových pytlů a tyto uložte do popelnice na směsný odpad!! Pro ostatní domácnosti i nadále platí povinnost třídit odpad. Použité jednorázové roušky nebo kapesníky nejsou separovaný odpad, a proto patří do popelnice na směsný odpad. Děkujeme, že jste zodpovědní jak k sobě, tak k ostatním!

Detail

23.03.2020

Zubní ordinace p. Osičková - dočasná ordinační doba z důvodu karantény

ZUBNÍ ORDINACE DOČASNÁ ORDINAČNÍ DOBA Z DŮVODU KARANTÉNY Po: 8:00 – 11:30 Út: 08:00 – 11:00 St: zavřeno Čt: 18:00 – 19:30 Pá: zavřeno Akutní pacienty prosíme, aby vždy dopředu zavolali. V čekárně se nesmí zdržovat více než jeden pacient, další čeká na chodbě, aspoň 2m od sebe. KONZULTAČNÍ HODINY PO TELEFONU: Každý den od 9:00 – 13:00 (tel.: 776 080 861)

Detail

19.03.2020

Česká televize - přechod na DVB-T2

Plánovaného vypínání stávajícího vysílání DVB-T a přelaďování přechodové sítě DVB-T2 na finální kmitočty se odkládá. Změna se týká všech termínů na vysílačích České Budějovice - Kleť a Vimperk - Mařský vrch, plánované na 19. března a na vysílačích na jižní Moravě, Brno - Kojál, Hády, Barvičova a Mikulov - Děvín, které mělo zahájit přechod na DVB-T2 v úterý 31. března. O nových datech jednáme s ČTÚ a Ministerstvem průmyslu a obchodu, jakmile budeme mít harmonogram doladěný, budeme Vás o něm neprodleně informovat.

Detail

18.03.2020

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

Hejtman Jihomoravského kraje nařídil zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátoru, šátku, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen příslušnými vládními usneseními i za nouzového stavu (zejména prodejny potravin, pohonných hmot a paliv, hygienických prostředků, lékárny, výdejny zdravotnických prostředků, prodejny tiskovin a tabákových výrobků apod.), sociálních a zdravotnických zařízení, školských zařízení a pošt na území Jihomoravského kraje počínaje dnem 18. 3. 2020 od 18:00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu.Celé znění rozhodnutí je uvedeno v příloze.

Detail

16.03.2020

Opatření Města Podivína v souvislosti s onemocněním COVID-19

Aktualizováno 16.3. 2020 v 11:30 hod.

Detail

16.03.2020

Opatření Tělovýchovné jednoty Slavoj Podivín z.s. v souvislosti s onemocněním COVID-19 PŘERUŠENÍ PROVOZU - uzavření všech sportovišť Do odvolání

Výbor TJ Slavoj Podivín dne 15.3.2020 po zvážení aktuální situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 rozhodl o uzavření všech sportovišť od 16. března 2020 od 6.00 hod. Bronislav Krška Předseda TJ Slavoj Podivín z.s.

Detail

15.03.2020

Opatření Města Podivína v souvislosti s onemocněním COVID-19 PŘERUŠENÍ PROVOZU - UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PODIVÍN

Rada města Podivína na své schůzi dne 15.3.2020 po zvážení aktuální situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 rozhodla přerušit provoz Mateřské školy Podivín, příspěvková organizace od 16. března 2020 od 6.00 hod. Rodiče žáků mohou žádat o potvrzení na ošetřovné pouze emailem na email školy: mspodivin@seznam.cz Ing. Martin Důbrava starosta města

Detail

13.03.2020

Vláda ČR vyhlásila nouzový stav na území ČR

Vláda ČR dnes schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo přijato krizové opatření v gesci Ministerstva zdravotnictví. Od 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob. Zákaz platí do odvolání toho mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Současně se zákaz nevztahuje na pohřby. S účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00 v provozovnách stravovacích služeb. Dále se zakazuje od 13. 3. 2020 od 6:00 činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2. Zakazuje se také od 13. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie. Vzhledem k novému omezení počtu osob, se ke dni 13. 3. 2020 k 6:00 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, které zakazovalo konání akcí nad 100 osob.

Detail

13.03.2020

Oznámení

Římskokatolická farnost oznamuje, že z důvodů mimořádných opatření, jsou až do odvolání zrušeny všechny bohoslužby. Kostel bude otevřen v neděli od 13,00 do 15,00 hod. pouze k osobní návštěvě.

Detail

11.03.2020

Koronavirus

Jihomoravský kraj vydal základní informace a doporučení ke koronaviru.

Detail

11.03.2020

Nový termín - Ples deváťáků

Z důvodu nařízení Vlády ČR o zákazu konání společenských akcí v době od 10. března 2020 bude Ples deváťáků přesunutý na pátek 24. dubna. Pro tento náhradní termín zůstávají platné všechny prodané vstupenky i místenky.

Detail

02.03.2020

Oznámení o plánované deratizaci města

V týdnu od 9. března 2020 bude probíhat velkoplošná deratizace města Podivína. Firma bude provádět ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských stavení, vyzýváme občany ke spolupráci při vyhledávání pobytu hlodavců. V souvislosti s tím žádáme občany o nahlášení míst s možným výskytem hlodavců (propadlé kanály, díry v trávnících, apod.), a to v termínu do pátku 6. března 2020 na tel. číslo 519 344 203 nebo na podatelnu MěÚ.

Detail

17.02.2020

Místní poplatky

Informace k placení místních poplatků za komunální odpad a poplatků ze psů v roce 2020 najdete v sekci MĚSTSKÝ ÚŘAD - POPLATKY.

Detail

24.04.2020

Ples deváťáků 1

Nový termín - Ples deváťáků

Z důvodu nařízení Vlády ČR o zákazu konání společenských akcí v době od 10. března 2020 bude Ples deváťáků přesunutý na pátek 24. dubna. Pro tento náhradní termín zůstávají platné všechny prodané vstupenky i místenky.

Detail

13.04.2018

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Detail