Město Podivín
Město Podivín

Formuláře ke stažení

Matrika

Dotazník uzavření manželství

form2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 484,3 kB
Staženo: 602×
Vloženo: 13. 4. 2018

Žádost o vydání osvědčení - snoubenci

form3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 244,99 kB
Staženo: 572×
Vloženo: 13. 4. 2018

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

form13.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 24,5 kB
Staženo: 571×
Vloženo: 13. 4. 2018

Nájemní a startovací byty

Žádost o pronájem startovacího bytu v majetku města Podivín

Žadost-formulář-startovací byt.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 32 kB
Staženo: 609×
Vloženo: 15. 6. 2022

Žádost o pronájem nájemního bytu v majetku města Podivín

Žádost o byt.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28,5 kB
Staženo: 609×
Vloženo: 15. 6. 2022

Zásady pro přidělování bytů v Podivíně

Zásady pro přidělení bytů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 132,83 kB
Staženo: 425×
Vloženo: 22. 1. 2020

Dům zvláštního určení

Zásady pro poskytování bytu v DZU

Zásady pro poskytování bytů v DZU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 99,63 kB
Staženo: 680×
Vloženo: 22. 1. 2020

Žádost o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně - jednotlivec

zadost-jednoltlivec-DZU.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 33 kB
Staženo: 637×
Vloženo: 14. 10. 2019

Žádost o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně - dvojice

zadost-dvojice-DZU.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 36 kB
Staženo: 566×
Vloženo: 14. 10. 2019

Vyjádření lékaře k žádosti o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně I.

form6.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 38,5 kB
Staženo: 607×
Vloženo: 4. 7. 2018

Vyjádření lékaře k žádosti o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně II.

form7.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 24,5 kB
Staženo: 642×
Vloženo: 4. 7. 2018

Správa pozemků

Pronájem / pacht / výpůjčka pozemku

žádost o pronájem_pacht pozemku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 37 kB
Staženo: 497×
Vloženo: 11. 7. 2022

Prodej pozemku

žádost o prodej pozemku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 34 kB
Staženo: 573×
Vloženo: 11. 7. 2022

Smlouva o souhlasu se stavbou na pozemku obce; souhlas se ZÚR/ÚS na umístění stavby/umístěním ohlášené stavby

žádost o vydání souhlasu se stavbou.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 49 kB
Staženo: 566×
Vloženo: 11. 7. 2022

Správní (zvláštní užívání komunikací, sjezdy a nájezdy)

Žádost o vydání rozhodnutí zvláštního užívání místní komunikace a povolení sjezdu a nájezdu

žádost o vydání rozhodnutí sjezd a zvláštní užívání místní komunikace.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 29 kB
Staženo: 170×
Vloženo: 6. 5. 2022

Místní poplatky

Přiznání k MP za odpady - osoba

Přiznání k poplatku za provoz systému KO.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 38,5 kB
Staženo: 552×
Vloženo: 2. 1. 2023

Přiznání k MP za odpady - nemovitost

Přiznání k místnímu poplatku za obecní systém OH - rekreační stavba.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 29 kB
Staženo: 502×
Vloženo: 2. 1. 2023

Žádost o vrácení přeplatku za MP za odpady

žádost o vrácení přeplatku.docx.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 91,74 kB
Staženo: 630×
Vloženo: 17. 5. 2022

Přiznání k MP ze psů - přihláška psa

Ohlášení k MP ze psů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 387,33 kB
Staženo: 580×
Vloženo: 7. 2. 2020

Přiznání k MP ze psů - odhlášení psa

Oznámení o zániku popl. povinnosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 344,44 kB
Staženo: 617×
Vloženo: 7. 2. 2020

Hřbitov

Žádost o ukončení nájmu hrobového místa

žádost o ukončení nájmu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 401,53 kB
Staženo: 81×
Vloženo: 14. 9. 2022

Převod nájmu hrobového místa po zemřelém nájemci

převod nájmu hrobového místa po zemřelém.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 411,91 kB
Staženo: 92×
Vloženo: 14. 9. 2022

Žádost o převod nájmu na jinou osobu

žádost o převod nájmu na jinou osobu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 402,17 kB
Staženo: 74×
Vloženo: 14. 9. 2022

Stavební úřad

01 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

su01.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 40,85 kB
Staženo: 527×
Vloženo: 4. 7. 2018

02 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

su02.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 24,17 kB
Staženo: 319×
Vloženo: 4. 7. 2018

03 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

su03.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 23,62 kB
Staženo: 309×
Vloženo: 4. 7. 2018

04 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku

su04.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 22,07 kB
Staženo: 411×
Vloženo: 4. 7. 2018

05 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

su05.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 21,16 kB
Staženo: 265×
Vloženo: 4. 7. 2018

06 - Žádost o vydání společného povolení

su06.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 31,29 kB
Staženo: 405×
Vloženo: 4. 7. 2018

07 - Oznámení záměru

su07.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 24,37 kB
Staženo: 500×
Vloženo: 4. 7. 2018

08 - Ohlášení stavby

su08.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 28,2 kB
Staženo: 498×
Vloženo: 4. 7. 2018

09 - Žádost o stavební povolení

su09.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 28,62 kB
Staženo: 511×
Vloženo: 4. 7. 2018

10 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

su10.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 26,51 kB
Staženo: 309×
Vloženo: 4. 7. 2018

12 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

su12.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 28,95 kB
Staženo: 470×
Vloženo: 4. 7. 2018

13 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby

su13.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 27,4 kB
Staženo: 285×
Vloženo: 4. 7. 2018

14 - Oznámení změny užívání stavby

su14.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 28,69 kB
Staženo: 330×
Vloženo: 4. 7. 2018

15 - Ohlášení odstranění

su15.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 27,6 kB
Staženo: 365×
Vloženo: 4. 7. 2018

16 - Společné oznámení záměru

su16.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 32,48 kB
Staženo: 412×
Vloženo: 4. 7. 2018

20 - Žádost o souhlas podle § 15

su20.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,38 kB
Staženo: 343×
Vloženo: 4. 7. 2018

21 - Žádost o ověření zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby

su21.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,25 kB
Staženo: 610×
Vloženo: 4. 7. 2018

22 - Žádost o dodatečné povolení stavby

su22.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 13,94 kB
Staženo: 470×
Vloženo: 4. 7. 2018

23 - Žádost o kolaudaci stavby podle zák. č. 50/1976 Sb.

su23.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,19 kB
Staženo: 430×
Vloženo: 4. 7. 2018

24 - Žádost o povolení výjimky

su24.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 20,32 kB
Staženo: 384×
Vloženo: 4. 7. 2018

25 - Ohlášení dokončení stavby

ud25.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 265,56 kB
Staženo: 578×
Vloženo: 4. 7. 2018

26 - Žádost o přidělení čp/čev

ud26.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 265,18 kB
Staženo: 499×
Vloženo: 4. 7. 2018

27 - Prohlášení o výkonu odborného vedení provádění stavby stavbyvedoucím

su27.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 38 kB
Staženo: 610×
Vloženo: 18. 3. 2019

28 - Prohlášení osoby vykonávající stavební dozor

su28.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 38,5 kB
Staženo: 805×
Vloženo: 18. 3. 2019

Úřad

Počasí v Podivíně

Aktuální meteorologická data z Podivína naleznete na stránkách

Mgr. Jiřího Křivohlávka

v levém sloupci "Vlastní pozorování".

Počasí

dnes, čtvrtek 30. 11. 2023
zataženo 2 °C -3 °C
pátek 1. 12. sněžení 1/-3 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení 2/-1 °C
neděle 3. 12. zataženo 2/0 °C

Geoportál města

Geoinformační sytém města Podivína

mapy

katastr nemovitostí

územní plán

inženýrské sítě

posporty

Aplikace v Obraze

V obraze

Google playApp Store

Svátky a výročí

Dnes je 30.11.2023

Svátek má Ondřej