Navigace

Obsah

Územní plán Podivín

Územní plán Podivín

Územní plán Podivín

Základní členění území Staženo: 154x | 21.06.2018

Hlavní výkres Staženo: 290x | 21.06.2018

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace Staženo: 131x | 21.06.2018

Širší vztahy Staženo: 126x | 21.06.2018

Koordinační výkres Staženo: 131x | 21.06.2018

Doprava, zásobování elektřinou, elektronické komunikace Staženo: 100x | 21.06.2018

Zásobování plynem a vodou, odkanalizování Staženo: 112x | 21.06.2018

Zábor zemědělského půdního fondu Staženo: 93x | 21.06.2018

Výrok odůvodnění Staženo: 149x | 21.06.2018

Posouzení vlivu na životní prostředí Staženo: 102x | 21.06.2018

Posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území Staženo: 91x | 21.06.2018

Stránka

  • 1