Navigace

Obsah

Územní plán Podivín

Územní plán Podivín

Územní plán Podivín

Základní členění území Staženo: 525x | 21.06.2018

Hlavní výkres Staženo: 925x | 21.06.2018

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace Staženo: 385x | 21.06.2018

Širší vztahy Staženo: 380x | 21.06.2018

Koordinační výkres Staženo: 411x | 21.06.2018

Doprava, zásobování elektřinou, elektronické komunikace Staženo: 362x | 21.06.2018

Zásobování plynem a vodou, odkanalizování Staženo: 344x | 21.06.2018

Zábor zemědělského půdního fondu Staženo: 309x | 21.06.2018

Výrok odůvodnění Staženo: 660x | 21.06.2018

Posouzení vlivu na životní prostředí Staženo: 508x | 21.06.2018

Posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území Staženo: 346x | 21.06.2018

Stránka

  • 1