Navigace

Obsah

Územní plán Podivín

Územní plán Podivín

Územní plán Podivín

Základní členění území Staženo: 329x | 21.06.2018

Hlavní výkres Staženo: 556x | 21.06.2018

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace Staženo: 259x | 21.06.2018

Širší vztahy Staženo: 232x | 21.06.2018

Koordinační výkres Staženo: 266x | 21.06.2018

Doprava, zásobování elektřinou, elektronické komunikace Staženo: 225x | 21.06.2018

Zásobování plynem a vodou, odkanalizování Staženo: 216x | 21.06.2018

Zábor zemědělského půdního fondu Staženo: 192x | 21.06.2018

Výrok odůvodnění Staženo: 330x | 21.06.2018

Posouzení vlivu na životní prostředí Staženo: 254x | 21.06.2018

Posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území Staženo: 219x | 21.06.2018

Stránka

  • 1