Navigace

Obsah

Územní plán Podivín

Územní plán Podivín

Územní plán Podivín

Základní členění území Staženo: 197x | 21.06.2018

Hlavní výkres Staženo: 362x | 21.06.2018

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace Staženo: 176x | 21.06.2018

Širší vztahy Staženo: 157x | 21.06.2018

Koordinační výkres Staženo: 164x | 21.06.2018

Doprava, zásobování elektřinou, elektronické komunikace Staženo: 129x | 21.06.2018

Zásobování plynem a vodou, odkanalizování Staženo: 136x | 21.06.2018

Zábor zemědělského půdního fondu Staženo: 119x | 21.06.2018

Výrok odůvodnění Staženo: 197x | 21.06.2018

Posouzení vlivu na životní prostředí Staženo: 147x | 21.06.2018

Posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území Staženo: 120x | 21.06.2018

Stránka

  • 1