Navigace

Obsah

Územní plán Podivín

Územní plán Podivín

Územní plán Podivín

Základní členění území Staženo: 472x | 21.06.2018

Hlavní výkres Staženo: 817x | 21.06.2018

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace Staženo: 349x | 21.06.2018

Širší vztahy Staženo: 345x | 21.06.2018

Koordinační výkres Staženo: 366x | 21.06.2018

Doprava, zásobování elektřinou, elektronické komunikace Staženo: 321x | 21.06.2018

Zásobování plynem a vodou, odkanalizování Staženo: 302x | 21.06.2018

Zábor zemědělského půdního fondu Staženo: 277x | 21.06.2018

Výrok odůvodnění Staženo: 547x | 21.06.2018

Posouzení vlivu na životní prostředí Staženo: 450x | 21.06.2018

Posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území Staženo: 308x | 21.06.2018

Stránka

  • 1