Navigace

Obsah

Územní plán Podivín

Územní plán Podivín

Územní plán Podivín

Základní členění území Staženo: 426x | 21.06.2018

Hlavní výkres Staženo: 729x | 21.06.2018

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace Staženo: 318x | 21.06.2018

Širší vztahy Staženo: 301x | 21.06.2018

Koordinační výkres Staženo: 344x | 21.06.2018

Doprava, zásobování elektřinou, elektronické komunikace Staženo: 294x | 21.06.2018

Zásobování plynem a vodou, odkanalizování Staženo: 276x | 21.06.2018

Zábor zemědělského půdního fondu Staženo: 255x | 21.06.2018

Výrok odůvodnění Staženo: 475x | 21.06.2018

Posouzení vlivu na životní prostředí Staženo: 405x | 21.06.2018

Posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území Staženo: 291x | 21.06.2018

Stránka

  • 1