Navigace

Obsah

Územní plán Podivín

Územní plán Podivín

Územní plán Podivín

Základní členění území Staženo: 113x | 21.06.2018

Hlavní výkres Staženo: 222x | 21.06.2018

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace Staženo: 99x | 21.06.2018

Širší vztahy Staženo: 96x | 21.06.2018

Koordinační výkres Staženo: 95x | 21.06.2018

Doprava, zásobování elektřinou, elektronické komunikace Staženo: 79x | 21.06.2018

Zásobování plynem a vodou, odkanalizování Staženo: 89x | 21.06.2018

Zábor zemědělského půdního fondu Staženo: 69x | 21.06.2018

Výrok odůvodnění Staženo: 106x | 21.06.2018

Posouzení vlivu na životní prostředí Staženo: 83x | 21.06.2018

Posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území Staženo: 68x | 21.06.2018

Stránka

  • 1