Navigace

Obsah

Územní plán Podivín

Územní plán Podivín

Územní plán Podivín

Základní členění území Staženo: 272x | 21.06.2018

Hlavní výkres Staženo: 470x | 21.06.2018

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace Staženo: 223x | 21.06.2018

Širší vztahy Staženo: 199x | 21.06.2018

Koordinační výkres Staženo: 220x | 21.06.2018

Doprava, zásobování elektřinou, elektronické komunikace Staženo: 180x | 21.06.2018

Zásobování plynem a vodou, odkanalizování Staženo: 181x | 21.06.2018

Zábor zemědělského půdního fondu Staženo: 159x | 21.06.2018

Výrok odůvodnění Staženo: 271x | 21.06.2018

Posouzení vlivu na životní prostředí Staženo: 194x | 21.06.2018

Posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území Staženo: 156x | 21.06.2018

Stránka

  • 1