Navigace

Obsah

Územní plán Podivín

Územní plán Podivín

Územní plán Podivín

Základní členění území Staženo: 97x | 21.06.2018

Hlavní výkres Staženo: 197x | 21.06.2018

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace Staženo: 58x | 21.06.2018

Širší vztahy Staženo: 60x | 21.06.2018

Koordinační výkres Staženo: 80x | 21.06.2018

Doprava, zásobování elektřinou, elektronické komunikace Staženo: 66x | 21.06.2018

Zásobování plynem a vodou, odkanalizování Staženo: 74x | 21.06.2018

Zábor zemědělského půdního fondu Staženo: 63x | 21.06.2018

Výrok odůvodnění Staženo: 89x | 21.06.2018

Posouzení vlivu na životní prostředí Staženo: 59x | 21.06.2018

Posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území Staženo: 47x | 21.06.2018

Stránka

  • 1