Obsah

Redakční rada Podivínského zpravodaje

 

 

 

 

 

 

Podivínský zpravodaj

Podivínský zpravodaj vychází čtvrtletně. Informuje o dění v našem královském městě Podivíně a jeho okolí. 

Příspěvky včetně případných fotografií do Podivínského zpravodaje můžete zasílat šéfredaktorce Mgr. Pavle Schallenbergerové na mailovou adresu: zpravodaj@podivin.cz