Navigace

Obsah

Komise pro projednávání přestupků

Město Podivín dne 26.09.2017 uzavřelo s Městem Břeclav veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků, a proto ode dne 07.11.2017 vede přestupkovou agendu Město Břeclav. 

 

Činnost Komise k projednávání přestupků byla dne 06.11.2017 ukončena.  

Bližší informace poskytne Blanka Hemzová, tel. 519 365 314.