Navigace

Obsah

Poplatky za svatební obřady


Obřadní síň MěÚ Podivín

- každá 1. sobota v měsíci zcela zdarma

- ostatní dny – správní řízení o povolení uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou obce (správní poplatek Kč 1 000,-)

 

Mimo obřadní síň (Janův hrad, příp. jiné vhodné místo)

-správní řízení o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě (správní poplatek Kč 1 000,-)

V červenci se svatební obřady nekonají!

 

Nadstandardní služby

Nadstandardní služby (hudba, zpěv, recitace) – tato služba bude snoubenci hrazena, jen v případě, že o tuto budou mít zájem a požádají o ni Kč 1 000,- (Ceník města).

Poplatek za pronájem Janova hradu (stanoven NPÚ Brno)

Salonek: 3.000,- (cca 40 lidí)

Rytířský sál: 5.000,-

Nádvoří hradu: 5.000,-