Navigace

Obsah

Formuláře

Stavební úřad

02 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 86x | 04.07.2018

03 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 77x | 04.07.2018

04 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku Staženo: 109x | 04.07.2018

05 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 60x | 04.07.2018

06 - Žádost o vydání společného povolení Staženo: 107x | 04.07.2018

07 - Oznámení záměru Staženo: 124x | 04.07.2018

08 - Ohlášení stavby Staženo: 170x | 04.07.2018

09 - Žádost o stavební povolení Staženo: 165x | 04.07.2018

10 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 73x | 04.07.2018

12 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 103x | 04.07.2018

13 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 68x | 04.07.2018

14 - Oznámení změny užívání stavby Staženo: 74x | 04.07.2018

15 - Ohlášení odstranění Staženo: 97x | 04.07.2018

16 - Společné oznámení záměru Staženo: 117x | 04.07.2018

20 - Žádost o souhlas podle § 15 Staženo: 91x | 04.07.2018

21 - Žádost o ověření zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby Staženo: 215x | 04.07.2018

22 - Žádost o dodatečné povolení stavby Staženo: 116x | 04.07.2018

23 - Žádost o kolaudaci stavby podle zák. č. 50/1976 Sb. Staženo: 96x | 04.07.2018

24 - Žádost o povolení výjimky Staženo: 106x | 04.07.2018

25 - Ohlášení dokončení stavby Staženo: 124x | 04.07.2018

Stránka