Navigace

Obsah

Formuláře

Matrika

Dotazník uzavření manželství Staženo: 267x | 13.04.2018

Žádost o vydání osvědčení - snoubenci Staženo: 237x | 13.04.2018

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu Staženo: 267x | 13.04.2018

Nájemní a startovací byty

Žádost o pronájem startovacího bytu v majetku města Podivína Staženo: 280x | 14.10.2019

Žádost o pronájem nájemního bytu v majetku města Podivína Staženo: 280x | 14.10.2019

Zásady pro přidělování bytů v Podivíně Staženo: 66x | 22.01.2020

Dům zvláštního určení

Zásady pro poskytování bytu v DZU Staženo: 310x | 22.01.2020

Žádost o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně - jednotlivec Staženo: 260x | 14.10.2019

Žádost o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně - dvojice Staženo: 247x | 14.10.2019

Vyjádření lékaře k žádosti o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně I. Staženo: 300x | 04.07.2018

Vyjádření lékaře k žádosti o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně II. Staženo: 257x | 04.07.2018

Správa pozemků

Pronájem pozemku Staženo: 235x | 13.04.2018

Prodej pozemku Staženo: 271x | 13.04.2018

Smlouva o souhlasu se stavbou na pozemku obce; souhlas se ZÚR/ÚS na umístění stavby/umístěním ohlášené stavby Staženo: 255x | 13.04.2018

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace; rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením vjezdu Staženo: 250x | 13.04.2018

Místní poplatky

Přiznání k MP za odpady - osoba Staženo: 246x | 13.04.2018

Přiznání k MP za odpady - nemovitost Staženo: 218x | 13.04.2018

Žádost o vrácení přeplatku za MP za odpady Staženo: 261x | 13.04.2018

Přiznání k MP ze psů - přihláška psa Staženo: 236x | 07.02.2020

Přiznání k MP ze psů - odhlášení psa Staženo: 267x | 07.02.2020

Stránka