Obsah

Havarijní plán obce

Krizový štáb obce (KŠO)


V souladu s uvedeným zákonem § 23, odst 2., zřizuje starosta KŠO

Stanislav Machovský
starosta
spojení s nadř. orgány

Martin Důbrava Bc.
člen BRO
spojení s členy zastupitelstva města

Jan Latín Ing.
člen BRO
spojení s právnickými osobami

Svatopluk Hřebačka
člen KŠO
spojení se zařízeními města

Radim Mildner Ing.
tajemník KŠO
zajištění dopravních prostředků při E

Zdeněk Kučera
velitel SDH
zajištění pořádku a bezpečnosti

Ludvík Vízdal Ing.
člen pracovní složky
organizace ukrytí a evakuace

František Horehleď
člen pracovní složky
organizace ukrytí a evakuace


Vše na základě individuálních pracovních plánů

BRO a KŠO zajišťuje podle druhu ohrožení ochranu všech obyvatel města. Pracovní složky KŠO soustřeďují pozornost na nejvíce ohroženou část obyvatel shromážděnou v zařízeních města a to na děti do 15 let věku a na důchodce /Penzion/. Vše v návaznosti na metodické plány ukrytí a evakuace obyvatel.

Pracovní složky KŠOUkrytí a Evakuace

Svatopluk Hřebačka
vedoucí pracovní složky UE
602 770 620

Ludvík Vízdal Ing.
člen pracovní složky UE
606 719 022

Horehleď Frant.
člen pracovní složky UE
627 344 733

Pracovní složka KŠO – UE bude v případě vyhlášení všeobecné výstrahy (v závislosti na plán ukrytí) a vyhlášení evakuace (v závislosti na plán evakuace) rozdělena takto:

  • Sv. Hřebačka ZŠ
  • L. Vízdal MŠ
  • F. Horehleď PenzionVšechny uvedené osoby budou při hrozbě nebo vzniku mimořádných situací svolány starostou obce do zajištěných prostor na MěÚ v Podivíně.
Taktéž při zaznění varovného signálu „Všeobecná výstraha“ se členové BRO, KŠO a pracovních složek ihned dostaví na MěÚ Podivín.
Vedoucí pracovních složek UE zajistí jejich rozmístění do objektů ZŠ, MŠ, PENZION