Navigace

Obsah

Parkování tělesně postižených na placených parkovištích v Břeclavi

Typ: ostatní
Nařízení města Břeclavi č. 7/2018, které bylo vydáno v závěru loňského roku, mimo jiné upravuje i podmínky pro parkování tělesně postižených občanů na placených parkovištích.
Nařízení vychází ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, který stanoví zvláštní podmínky pro osoby zdravotně postižené, které vlastní parkovací průkazy. Tyto průkazy umožňují parkování na vyhrazených parkovacích místech. Tento, ani žádný jiný zákon ale nestanovuje právo neomezeného či bezplatného stání. Je-li majitelem parkoviště obec, může o omezení doby stání či zpoplatnění parkování rozhodnout obecně závaznou vyhláškou. Tak tomu je nyní i v případě Břeclavi. Zatímco v minulosti se i na držitele parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením vztahovala povinnost za parkování v lokalitách zpoplatněného stání platit, nyní mají možnost si zakoupit přenosnou parkovací kartu, která je bude opravňovat k parkování po dobu dvou hodin na místech vyhrazených pro invalidy zadarmo.
Podmínkou uplatnění bezplatného stání na placeném parkovišti je umístit za čelním sklem vozidla:
- platný parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
- předplatní parkovací kartu
- parkovací hodiny s vyznačením času příjezdu vozidla
Parkovací kartu lze zakoupit v budově Městské policie Břeclav na Správě parkovacích karet. Cena parkovací karty je 400 Kč/rok.
K výdeji parkovací karty se předkládají tyto doklady:
- občanský průkaz žadatele
- platný parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
- vyplnění žádosti o vydání předplatní parkovací karty ZTP/P


Vytvořeno: 27. 3. 2019
Poslední aktualizace: 27. 3. 2019 07:51
Autor: Martina Opluštilová