Navigace

Obsah

Aktuality

Zprávy

Návrh železničního jízdního řádu 2019 - 2020

Prosíme tímto občany, aby své případné připomínky k Návrhu železničního jízdního řádu 2018/2019 sdělili v termínu do středy 26.6.2019 (viz text) celý text

ostatní | 14. 6. 2019 | Autor: Blanka Hemzová
Slavnostní otevření staré/nové radnice 2

Slavnostní otevření staré/nové radnice

Město Podivín si Vás dovoluje pozvat na Slavnostní otevření STARÉ/NOVÉ radnice v soobtu 29. června 2019 v 10.00 hodin na Masarykově náměstí. celý text

ostatní | 14. 6. 2019 | Autor: Blanka Hemzová

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.05.2019

Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 29.05.2019 v době od 07.45 do 15.00 hodin týkající se částí ulic Boženy Němcové, Husova, Revoluční, Sokolská, Sadová a Bratislavská. celý text

ostatní | 20. 5. 2019 | Autor: Blanka Hemzová

Tašky na tříděný odpad

Aktualizace k 20.5.2019 - velké tašky již rozebrány
Město Podivín, ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM, a.s., podporuje své občany v třídění odpadů v domácnostech.
Pro občany města jsme pořídili sady tří barevných tašek na třídění papíru, plastů a skla, které velmi usnadní a zpříjemní jejich třídění.
Jednotlivé tašky (ve větší a menší velikosti) jsou opatřeny uchy pro pohodlný přenos vytříděných odpadů do kontejnerů a suchými zipy, kterými je lze spojit dohromady. Od 15.5.2019 si zájemci mohou tašky zdarma vyzvednout na Městském úřadě Podivín, na podatelně, a to po předložení občanského průkazu. Kontaktní osobou pro odběr tašek je Martina Opluštilová (Blanka Hemzová), tel.: 519344203.
Vydávat se bude vždy jedna sada tašek pro domácnost (tzn. v rodinném domě jedna sada na číslo popisné, v obytném domě jedna sada na byt). Tyto tašky Vám budou vydány pouze v případě, že máte trvalé bydliště v Podivíně, a nemáte dluh na poplatku za komunální odpad.
V současné době je k dispozici pouze omezené množství těchto praktických sad (50 kusů velkých a 500 kusů malých sad), proto neváhejte a vyzvedněte si je co nejdříve.
Věříme, že barevné tašky ulehčí a zpříjemní třídění všem, kteří tak již činí a doufáme, že k této činnosti přivedou také ty, kteří se třídění odpadů doposud vyhýbali.

Třiďte odpad, má to smysl!
celý text

ostatní | 13. 5. 2019 | Autor: Martina Opluštilová

Oznámení

Myslivecké sdružení Podivín oznamuje občanům, že v katastru města Podivín byla nalezena liška nakažená prašivinou, která je zároveň vyšetřována na možnost výskytu vztekliny. Okresní veterinární správa upozorňuje, že tato nemoc je velmi rychle přenosná na psy a kočky domácí. Tímto upozorňujeme občany města Podivín na možnost přenosu této velmi nebezpečné nemoci na jejich psy a kočky pohybující se ve volné přírodě.
Za MS Podivín myslivecký hospodář

V Podivíně 8.4.2019 celý text

ostatní | 8. 4. 2019 | Autor: Martina Opluštilová

Místní poplatky r. 2019

Informace k placení místních poplatků za komunální odpad a poplatků ze psů v roce 2019 najdete v sekci MĚSTSKÝ ÚŘAD - POPLATKY. celý text

ostatní | 19. 2. 2019 | Autor: Martina Opluštilová

Upozornění na volné pobíhání psů

S ohledem na neustále se opakující případy volného pobíhání psů na území města Podivín důrazně vyzýváme všechny majitele psů, aby provedli veškerá účinná opatření, kterými své psy zajistí proti útěku.
Upozorňujeme majitele psů na zákaz volného pobíhání psů ve městě podle Obecně závazné vyhlášky č.1/2012, https://www.podivin.cz/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/
Dále upozorňujeme na povinnost majitelů uklízet na veřejném prostranství exkrementy po jejich psech.
celý text

ostatní | 7. 2. 2019 | Autor: Martina Opluštilová

Poděkování starosty za úklid sněhu

Starosta města děkuje všem spoluobčanům a firmám, které pomáhají městu s odklízením sněhu před vlastními domy a provozovnami.

celý text

ostatní | 9. 1. 2019 | Autor: Martina Opluštilová
Tříkrálová sbírka 2019 1

Tříkrálová sbírka 2019

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Podivíně
V sobotu 5. ledna 2019 se v Podivíně uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka. Výtěžek sbírky, který činil 90.963,- Kč, bude použit Charitou ČR na dobré a potřebné věci. Velký dík za uskutečnění sbírky v Podivíně patří dětem a vedoucím z podivínského oddílu YMCA SKAUT.
Martin Důbrava, starosta
celý text

ostatní | 9. 1. 2019 | Autor: Martina Opluštilová

Přehled akcí konaných na Městské hale Podivín 2019

Přehled akcí konaných na Městské hale Podivín 2019 celý text

ostatní | 2. 1. 2019 | Autor: Ing. Radim Mildner

Kalendář svozu odpadů 2019

Kalendář svozu odpadů 2019 celý text

ostatní | 17. 12. 2018 | Autor: Martina Opluštilová
Přání k vánocům 1

Přání k vánocům

Všem spoluobčanům přeji krásné a spokojené prožití vánoční svátků v kruhu rodinném a v novém roce 2019 mnoho zdraví, lásky, osobních úspěchů a radostných dnů.

Martin Důbrava, starosta
celý text

ostatní | 17. 12. 2018 | Autor: Martina Opluštilová

Rozsáhlá výluka Hlavního nádraží Brno

V Brně začne 9. prosince rozsáhlá výluka Hlavního nádraží, která potrvá až do prosince 2019. Během této výluky nebude většina vlaků zajíždět na Hlavní nádraží. Vlaky budou odkloněny do jiných železničních stanic v Brně a bude zavedena náhradní autobusová a tramvajová doprava. celý text

ostatní | 30. 11. 2018 | Autor: Blanka Hemzová

Složení Zastupitelstva města Podivína

Dne 31.10.2018 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva města Podivína a zastupitelé svým hlasováním rozhodli:

Ing. Martin Důbrava DiS - starosta města
Stanislav Machovský - místostarosta města
MUDr. Petra Vorlická - 1.radní
Mgr. Bc. Ladislav Hemza - 2.radní
Ing. Radim Holub - 3.radní celý text

ostatní | 7. 11. 2018 | Autor: Blanka Hemzová
100. výročí založení Československé republiky   1

100. výročí založení Československé republiky

Zastupitelstvo města Podivína zve všechny spoluobčany na slavnostní setkání, kterým si v Podivíně připomeneme 100. výroční vzniku Československé republiky.
Setkání se uskuteční v pátek 26. října 2018 v 16 hodin před Základní školou.
Program: slavnostní projev, sázení lípy, hymna ČR, recitace.

K oslavě výročí Vás zve také příležitostná ochotnická družina CIRYL, která vystoupí v sobotu 27. října v 19,00 hod. v sále Besedního domu v Podivíně s představením ČESKÉ NEBE od autorské trojce Smoljak – Cimrman – Svěrák
celý text

ostatní | 25. 10. 2018 | Autor: Blanka Hemzová

Oznámení o konání ustavujícího zastupitelstva města

Oznámení o konání ustavujícího Zastupitelstva města Podivína, které se uskuteční ve středu dne 31.10.2018 v 19:00 hodin v sále Besedního domu na ulici Palackého Podivín. celý text

ostatní | 24. 10. 2018 | Autor: Blanka Hemzová

Dotační program - kotlíkové dotace

Dobrý den,
v rámci dotačního programu Jihomoravského kraje tzv. kotlíkových dotací byla prodloužena výzva k předkládání žádostí o dotaci do 31.03.2019 celý text

ostatní | 15. 10. 2018 | Autor: Blanka Hemzová
#

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Podivína, konané ve dnech 05.10.-06.10.2018 celý text

ostatní | 8. 10. 2018 | Autor: Blanka Hemzová
Slavnostní otevření amfiteátru 1

Slavnostní otevření amfiteátru

Vážení spoluobčané,

Město Podivín Vás srdečně zveme na slavnostní otevření amfiteátru v zahradě Spolkové domu, které se koná v úterý 25. září od 18 hodin koncerty místních muzikantů v rámci projektu Modré úterý.

Martin Důbrava, člena rady města
celý text

ostatní | 24. 9. 2018 | Autor: Blanka Hemzová
Spolkový dům – parkoviště a zahrada 1

Spolkový dům – parkoviště a zahrada

V průběhu srpna jsme vybudovali 11 nových parkovacích míst před knihovnou a Spolkovým domem. Projektant - firma Projekce DS s.r.o. - dostala od nás jasné zadání – nekácet žádné stromy a pro tvorbu parkovací plochy využít zasakovací dlažbu. Tento typ zasakovací dlažby jsme použili na městských parkovacích místech poprvé. S její pomocí se snažíme zadržet vodu v podloží a ne ji odvádět do kanalizace. Věřím, že nová parkovací místa budou dobře sloužit nejen návštěvníkům kulturních setkání, ale i navíc pomůžou zlepšit komplikovanou dopravní situaci v ulici Palackého.

V zahradě Spolkového domu vzniká nové místo pro konání kulturních akcí. Dochází ke zpevnění svahu pomocí betonový opěrných zdí, které budou osazeny lavicemi s opěradlem. Tím dojde ke vzniku hlediště s kapacitou 106 osob, která se může zdvojnásobit přidáním volně stojících laviček. Oproti hledišti bude osazeno stávající mobilní pódium, které se nyní využívá zejména na akci Modré úterý. Množství vydlážděných ploch jsme se snažili snížit na minimum, a proto mezi lavicemi bude vysazena tráva, která bude zavlažována pomocí automatického systému. Ve dvorním areálu je vybudováno nové osvětlení a elektroinstalace pro pohodový průběh pořádaných akcí.

Součástí prováděných úprav zahrady je vybudování nového vstupu do skautského klubovny a plotu mezi areály spolkového domu a školky. Původní vstup do klubovny ze školního hřiště se pro běžný provoz zruší.

Slavnostní otevření areálu je plánováno na úterý 25. září 2018 od 18 hodin a to vystoupením místních hudebních skupin Melodika, Větry z Jihu a I.V.M.

Martin Důbrava, člen rady města
celý text

ostatní | 18. 9. 2018 | Autor: Blanka Hemzová

Zákaz nakládání s vodami

Městský úřad Břeclav vydal Opatření obecné povahy, které zakazuje nakládání s vodami a to na dobu neurčitou. 

Vodoprávní úřad vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání podzemních a povrchových vod a k užívání vod v chodu domácností a provozů výhradně pro nutné úkony v nezbytném množství a dále k omezení zálivky na potřebné minimum.  celý text

ostatní | 24. 8. 2018 | Autor: Blanka Hemzová

Oprava vysokotlakého plynovodu

Na základě směrnice GridServices, s.r.o. sděluji, že dne 12.7.2018 (dopoledne) bude z důvodu opravy vysokotlakého plynovodu vypuštěno z potrubí větší množství plynu v blízkosti obce Podivín (viz situace).
Jedná se o zvýšenou hlučnost a zápach plynu v blízkém okolí místa odtlakování po dobu cca 0,5 hod.
Roman Výleta
GridServices, s.r.o
celý text

ostatní | 11. 7. 2018 | Autor: Ing. Radim Mildner

Nová ordinace MUDr. Kazinotové

MUDr. Kazinotová oznamuje, že od pondělí 25. června ordinuje již v nových prostorách na ul. Bratislavské. celý text

ostatní | 25. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

SBĚROVÉ NÁDOBY NA BIOODPAD

Městský úřad oznamuje občanům, že jsou opět k dispozici sběrové nádoby na bioodpad celý text

ostatní | 25. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Městská hala Podivín akce v roce 2018 a 2019

Co proběhne na Městské hale Podivín v roce 2018 a v roce 2019 celý text

ostatní | 31. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Kalendář odpady a úklid v roce 2018

Kalendář svozu TKO, BIO,nebezpečných odpadů, sběr papír, plast, kartony, úklid komunikací, otevřený sběrný dvůr celý text

ostatní | 31. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Informace - MP ze psů na rok 2018

Informace k MP ze psů na rok 2018 - dle Obecně závazné vyhlášky Města Podivín č. 2/2017 o místních poplatcích celý text

ostatní | 31. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Informace - MP za odpad na rok 2018

Informace k MP za odpady na rok 2018 - dle Obecně závazné vyhlášky Města Podivín č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů celý text

ostatní | 31. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Výletní noviny LVA

Výletní noviny pro LVA na rok 2018 celý text

ostatní | 31. 3. 2018 | Autor: Správce Webu