Navigace

Obsah

Aktuality

Zprávy

KORONAVIRUS - protiepidemická opatření

Od července budou platit přísná protiepidemická opatření už jen v některých částech Moravskoslezského kraje celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Blanka Hemzová

Návrh železničního jízdního řádu pro období 13.12.2020 – 11.12.2021

Na internetových stránkách Správy železnic, s.o. je v odkazu:https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdnirad/navrh-jizdniho-radu-na-rok-2021 zveřejněn Návrh železničního jízdního řádu pro období 13.12.2020 – 11.12.2021.
Návrh jízdního řádu 2020/2021 pro tratě Jihomoravského kraje je také zveřejněn na internetových stránkách KORDIS JMK, a.s.:https://www.idsjmk.cz/#lock33706
celý text

ostatní | 17. 6. 2020 | Autor: Martina Opluštilová

Informace o úhradě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku ze psů v roce 2020

V souvislosti s pandemií, způsobenou virem SARS-CoV-2 a jeho negativními dopady na obyvatele města, Městský úřad Podivín rozhodl, že v roce 2020 upustí od sankcí, tedy navýšení místních poplatků v případě, že poplatek bude uhrazen do 30.09. 2020.

celý text

ostatní | 27. 4. 2020 | Autor: Martina Opluštilová

Kalendář svozu odpadů 2020

Kalendář svozu odpadů 2020 celý text

ostatní | 19. 12. 2019 | Autor: Martina Opluštilová

Upozornění na volné pobíhání psů

S ohledem na neustále se opakující případy volného pobíhání psů na území města Podivín důrazně vyzýváme všechny majitele psů, aby provedli veškerá účinná opatření, kterými své psy zajistí proti útěku.
Upozorňujeme majitele psů na zákaz volného pobíhání psů ve městě podle Obecně závazné vyhlášky č.1/2012, https://www.podivin.cz/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/
Dále upozorňujeme na povinnost majitelů uklízet na veřejném prostranství exkrementy po jejich psech.
celý text

ostatní | 20. 8. 2019 | Autor: Martina Opluštilová