Navigace

Obsah

Aktuality

Zprávy

Rozsáhlá výluka Hlavního nádraží Brno

V Brně začne 9. prosince rozsáhlá výluka Hlavního nádraží, která potrvá až do prosince 2019. Během této výluky nebude většina vlaků zajíždět na Hlavní nádraží. Vlaky budou odkloněny do jiných železničních stanic v Brně a bude zavedena náhradní autobusová a tramvajová doprava. celý text

ostatní | 30. 11. 2018 | Autor: Blanka Hemzová

Oznámení o přerušení dodávky el. energie 27.11.2018

Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 27.11.2018 v době od 07:45 - 15:00 hodin, týkající se části ulice Zborovská od čp. 278/40 po čp. 270/2 (včetně čp. 425/44) a části ul. Komenského čp. 269/26. celý text

ostatní | 8. 11. 2018 | Autor: Blanka Hemzová

Oznámení o přerušení dodávky el. energie 27.11.2018

Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 27.11.2018 v době od 07:45 - 15:00 hodin, týkající se pouze pozemku p.č. 1257/46 na ul. Rosenberská, Podivín. celý text

ostatní | 8. 11. 2018 | Autor: Blanka Hemzová

Složení Zastupitelstva města Podivína

Dne 31.10.2018 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva města Podivína a zastupitelé svým hlasováním rozhodli:

Ing. Martin Důbrava DiS - starosta města
Stanislav Machovský - místostarosta města
MUDr. Petra Vorlická - 1.radní
Mgr. Bc. Ladislav Hemza - 2.radní
Ing. Radim Holub - 3.radní celý text

ostatní | 7. 11. 2018 | Autor: Blanka Hemzová
100. výročí založení Československé republiky   1

100. výročí založení Československé republiky

Zastupitelstvo města Podivína zve všechny spoluobčany na slavnostní setkání, kterým si v Podivíně připomeneme 100. výroční vzniku Československé republiky.
Setkání se uskuteční v pátek 26. října 2018 v 16 hodin před Základní školou.
Program: slavnostní projev, sázení lípy, hymna ČR, recitace.

K oslavě výročí Vás zve také příležitostná ochotnická družina CIRYL, která vystoupí v sobotu 27. října v 19,00 hod. v sále Besedního domu v Podivíně s představením ČESKÉ NEBE od autorské trojce Smoljak – Cimrman – Svěrák
celý text

ostatní | 25. 10. 2018 | Autor: Blanka Hemzová

Oznámení o konání ustavujícího zastupitelstva města

Oznámení o konání ustavujícího Zastupitelstva města Podivína, které se uskuteční ve středu dne 31.10.2018 v 19:00 hodin v sále Besedního domu na ulici Palackého Podivín. celý text

ostatní | 24. 10. 2018 | Autor: Blanka Hemzová

Dotační program - kotlíkové dotace

Dobrý den,
v rámci dotačního programu Jihomoravského kraje tzv. kotlíkových dotací byla prodloužena výzva k předkládání žádostí o dotaci do 31.03.2019 celý text

ostatní | 15. 10. 2018 | Autor: Blanka Hemzová
#

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Podivína, konané ve dnech 05.10.-06.10.2018 celý text

ostatní | 8. 10. 2018 | Autor: Blanka Hemzová
Slavnostní otevření amfiteátru 1

Slavnostní otevření amfiteátru

Vážení spoluobčané,

Město Podivín Vás srdečně zveme na slavnostní otevření amfiteátru v zahradě Spolkové domu, které se koná v úterý 25. září od 18 hodin koncerty místních muzikantů v rámci projektu Modré úterý.

Martin Důbrava, člena rady města
celý text

ostatní | 24. 9. 2018 | Autor: Blanka Hemzová
Spolkový dům – parkoviště a zahrada 1

Spolkový dům – parkoviště a zahrada

V průběhu srpna jsme vybudovali 11 nových parkovacích míst před knihovnou a Spolkovým domem. Projektant - firma Projekce DS s.r.o. - dostala od nás jasné zadání – nekácet žádné stromy a pro tvorbu parkovací plochy využít zasakovací dlažbu. Tento typ zasakovací dlažby jsme použili na městských parkovacích místech poprvé. S její pomocí se snažíme zadržet vodu v podloží a ne ji odvádět do kanalizace. Věřím, že nová parkovací místa budou dobře sloužit nejen návštěvníkům kulturních setkání, ale i navíc pomůžou zlepšit komplikovanou dopravní situaci v ulici Palackého.

V zahradě Spolkového domu vzniká nové místo pro konání kulturních akcí. Dochází ke zpevnění svahu pomocí betonový opěrných zdí, které budou osazeny lavicemi s opěradlem. Tím dojde ke vzniku hlediště s kapacitou 106 osob, která se může zdvojnásobit přidáním volně stojících laviček. Oproti hledišti bude osazeno stávající mobilní pódium, které se nyní využívá zejména na akci Modré úterý. Množství vydlážděných ploch jsme se snažili snížit na minimum, a proto mezi lavicemi bude vysazena tráva, která bude zavlažována pomocí automatického systému. Ve dvorním areálu je vybudováno nové osvětlení a elektroinstalace pro pohodový průběh pořádaných akcí.

Součástí prováděných úprav zahrady je vybudování nového vstupu do skautského klubovny a plotu mezi areály spolkového domu a školky. Původní vstup do klubovny ze školního hřiště se pro běžný provoz zruší.

Slavnostní otevření areálu je plánováno na úterý 25. září 2018 od 18 hodin a to vystoupením místních hudebních skupin Melodika, Větry z Jihu a I.V.M.

Martin Důbrava, člen rady města
celý text

ostatní | 18. 9. 2018 | Autor: Blanka Hemzová

Zákaz nakládání s vodami

Městský úřad Břeclav vydal Opatření obecné povahy, které zakazuje nakládání s vodami a to na dobu neurčitou. 

Vodoprávní úřad vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání podzemních a povrchových vod a k užívání vod v chodu domácností a provozů výhradně pro nutné úkony v nezbytném množství a dále k omezení zálivky na potřebné minimum.  celý text

ostatní | 24. 8. 2018 | Autor: Blanka Hemzová

Oprava vysokotlakého plynovodu

Na základě směrnice GridServices, s.r.o. sděluji, že dne 12.7.2018 (dopoledne) bude z důvodu opravy vysokotlakého plynovodu vypuštěno z potrubí větší množství plynu v blízkosti obce Podivín (viz situace).
Jedná se o zvýšenou hlučnost a zápach plynu v blízkém okolí místa odtlakování po dobu cca 0,5 hod.
Roman Výleta
GridServices, s.r.o
celý text

ostatní | 11. 7. 2018 | Autor: Ing. Radim Mildner

Nová ordinace MUDr. Kazinotové

MUDr. Kazinotová oznamuje, že od pondělí 25. června ordinuje již v nových prostorách na ul. Bratislavské. celý text

ostatní | 25. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

SBĚROVÉ NÁDOBY NA BIOODPAD

Městský úřad oznamuje občanům, že jsou opět k dispozici sběrové nádoby na bioodpad celý text

ostatní | 25. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Městská hala Podivín akce v roce 2018 a 2019

Co proběhne na Městské hale Podivín v roce 2018 a v roce 2019 celý text

ostatní | 31. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Kalendář odpady a úklid v roce 2018

Kalendář svozu TKO, BIO,nebezpečných odpadů, sběr papír, plast, kartony, úklid komunikací, otevřený sběrný dvůr celý text

ostatní | 31. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Informace - MP ze psů na rok 2018

Informace k MP ze psů na rok 2018 - dle Obecně závazné vyhlášky Města Podivín č. 2/2017 o místních poplatcích celý text

ostatní | 31. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Informace - MP za odpad na rok 2018

Informace k MP za odpady na rok 2018 - dle Obecně závazné vyhlášky Města Podivín č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů celý text

ostatní | 31. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Výletní noviny LVA

Výletní noviny pro LVA na rok 2018 celý text

ostatní | 31. 3. 2018 | Autor: Správce Webu