Navigace

Obsah

Aktuality

Zprávy

Nakládání s odpady v v době koronavirové epidemie

Ministerstvo životního prostředí vydalo informační leták jak nakládat s odpady v době koronavirové epidemie viz příloha. celý text

ostatní | 2. 4. 2020 | Autor: Martina Opluštilová

Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.
Nadále se omezení pohybu nevztahuje také na cesty v neodkladných úředních záležitostech, pobytu v přírodě nebo účasti na pohřbech. Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.
Cílem všech navržených změn v návaznosti na de facto shodná omezení dříve přijatá usnesením vlády je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, s výjimkou nezbytných cest, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění koronavirem.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví navazuje na usnesení vlády a bylo vydáno na dobu od 24.3.2020 od 6:00 hod. do 1.4.2020 do 6:00 hod. celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor: Blanka Hemzová

Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1. dubna, schválila také další kroky na podporu zaměstnavatelů

Omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti bude platit nejméně do 1. dubna 2020 do 6 hodin ráno. O prodloužení mimořádného opatření proti šíření koronaviru rozhodla v pondělí 23. března 2020 vláda. Ministři během videokonference schválili také další protikrizová opatření na podporu zaměstnavatelů, zemědělců i OSVČ. Poslanecké sněmovně vláda předloží ke schválení nový schodek státního rozpočtu na letošní rok ve výši 200 miliard korun. celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor: Blanka Hemzová

Hantály a.s. - INFORMACE o nakládání s domovním odpadem v době pandemie

Pokud Vaší domácnosti bude nařízena karanténa nebo ve Vaší domácnosti bude potvrzeno onemocnění COVID-19 NETŘIĎTE odpad, veškerý odpad z domácnosti, tzn. i papír, sklo a plasty ukládejte společně do plastových pytlů a tyto uložte do popelnice na směsný odpad!!
Pro ostatní domácnosti i nadále platí povinnost třídit odpad. Použité jednorázové roušky nebo kapesníky nejsou separovaný odpad, a proto patří do popelnice na směsný odpad.
Děkujeme, že jste zodpovědní jak k sobě, tak k ostatním!
celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Blanka Hemzová

Zubní ordinace p. Osičková - dočasná ordinační doba z důvodu karantény

ZUBNÍ ORDINACE

DOČASNÁ ORDINAČNÍ DOBA Z DŮVODU KARANTÉNY
Po: 8:00 – 11:30
Út: 08:00 – 11:00
St: zavřeno
Čt: 18:00 – 19:30
Pá: zavřeno

Akutní pacienty prosíme, aby vždy dopředu zavolali.
V čekárně se nesmí zdržovat více než jeden pacient, další čeká na chodbě, aspoň 2m od sebe.

KONZULTAČNÍ HODINY PO TELEFONU:
Každý den od 9:00 – 13:00
(tel.: 776 080 861) celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Blanka Hemzová

Česká televize - přechod na DVB-T2

Plánovaného vypínání stávajícího vysílání DVB-T a přelaďování přechodové sítě DVB-T2 na finální kmitočty se odkládá. Změna se týká všech termínů na vysílačích České Budějovice - Kleť a Vimperk - Mařský vrch, plánované na 19. března a na vysílačích na jižní Moravě, Brno - Kojál, Hády, Barvičova a Mikulov - Děvín, které mělo zahájit přechod na DVB-T2 v úterý 31. března. O nových datech jednáme s ČTÚ a Ministerstvem průmyslu a obchodu, jakmile budeme mít harmonogram doladěný, budeme Vás o něm neprodleně informovat. celý text

ostatní | 19. 3. 2020 | Autor: Martina Opluštilová

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

Hejtman Jihomoravského kraje nařídil zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátoru, šátku, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen příslušnými vládními usneseními i za nouzového stavu (zejména prodejny potravin, pohonných hmot a paliv, hygienických prostředků, lékárny, výdejny zdravotnických prostředků, prodejny tiskovin a tabákových výrobků apod.), sociálních a zdravotnických zařízení, školských zařízení a pošt na území Jihomoravského kraje počínaje dnem 18. 3. 2020 od 18:00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu.Celé znění rozhodnutí je uvedeno v příloze. celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Martina Opluštilová

Opatření Města Podivína v souvislosti s onemocněním COVID-19

Aktualizováno 16.3. 2020 v 11:30 hod. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Ing. Radim Mildner

Opatření Tělovýchovné jednoty Slavoj Podivín z.s. v souvislosti s onemocněním COVID-19 PŘERUŠENÍ PROVOZU - uzavření všech sportovišť Do odvolání

Výbor TJ Slavoj Podivín dne 15.3.2020 po zvážení aktuální situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 rozhodl o uzavření všech sportovišť od 16. března 2020 od 6.00 hod.

Bronislav Krška
Předseda TJ Slavoj Podivín z.s.

celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Martina Opluštilová

Opatření Města Podivína v souvislosti s onemocněním COVID-19 PŘERUŠENÍ PROVOZU - UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PODIVÍN

Rada města Podivína na své schůzi dne 15.3.2020 po zvážení aktuální situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 rozhodla přerušit provoz Mateřské školy Podivín, příspěvková organizace od 16. března 2020 od 6.00 hod.
Rodiče žáků mohou žádat o potvrzení na ošetřovné pouze emailem na email školy: mspodivin@seznam.cz


Ing. Martin Důbrava
starosta města
celý text

ostatní | 15. 3. 2020 | Autor: Martina Opluštilová

Vláda ČR vyhlásila nouzový stav na území ČR

Vláda ČR dnes schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo přijato krizové opatření v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Od 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob. Zákaz platí do odvolání toho mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Současně se zákaz nevztahuje na pohřby.

S účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00 v provozovnách stravovacích služeb.

Dále se zakazuje od 13. 3. 2020 od 6:00 činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2.

Zakazuje se také od 13. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Vzhledem k novému omezení počtu osob, se ke dni 13. 3. 2020 k 6:00 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, které zakazovalo konání akcí nad 100 osob. celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Blanka Hemzová

Koronavirus

Jihomoravský kraj vydal základní informace a doporučení ke koronaviru. celý text

ostatní | 11. 3. 2020 | Autor: Blanka Hemzová

Nový termín - Ples deváťáků

Z důvodu nařízení Vlády ČR o zákazu konání společenských akcí v době od 10. března 2020 bude Ples deváťáků přesunutý na pátek 24. dubna. Pro tento náhradní termín zůstávají platné všechny prodané vstupenky i místenky. celý text

ostatní | 11. 3. 2020 | Autor: Martina Opluštilová

Místní poplatky

Informace k placení místních poplatků za komunální odpad a poplatků ze psů v roce 2020 najdete v sekci MĚSTSKÝ ÚŘAD - POPLATKY.

celý text

ostatní | 17. 2. 2020 | Autor: Martina Opluštilová
Tříkrálová sbírka 2020 1

Tříkrálová sbírka 2020

Oblastní charita Břeclav a Město Podivín děkují všem, kteří se zapojili do tradiční tříkrálové sbírky v našem městě. Výtěžek sbírky činil 96.441,- Kč a bude použitý na humanitární projekty, které realizuje Charita jak v našem regionu, tak také na celém území republiky i v zahraničí. Poděkování patří zejména všem malým koledníkům a podivínskému skautskému oddílu, díky jejichž pomoci mohla proběhnout sbírka opět velmi úspěšně. Všem štědrým dárcům ještě jednou děkujeme.
Ing. Martin Důbrava, starosta města celý text

ostatní | 6. 1. 2020 | Autor: Blanka Hemzová
novoročenka

Příjemné prožití svátků vánočních a hodně štěstí do nastávajícího roku

Zastupitelé města Podivína, zaměstnanci městského úřadu a redakční rada Podivínského zpravodaje přeje všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a hodně štěstí do nastávajícího roku. celý text

ostatní | 20. 12. 2019 | Autor: Ing. Radim Mildner

REVITALIZACE VEGETACE V EXTRAVILÁNU MĚSTA PODIVÍNA

Projekt spolufinancován Evropskou unií-Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Celkové způsobilé výdaje: 3.081.883 Kč
Dotace EU: 2.465.506 Kč
Příspěvek příjemce podpory: 616.377 Kč (20%)
Datum zahájení realizace projektu: 22.10. 2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 15.5. 2023
Další informace: viz info v příloze celý text

ostatní | 20. 12. 2019 | Autor: Ing. Radim Mildner

Kalendář svozu odpadů 2020

Kalendář svozu odpadů 2020 celý text

ostatní | 19. 12. 2019 | Autor: Martina Opluštilová
Radnice

Oficiální změna sídla Města Podivín a sídla Městského úřadu Podivín

Rada města Podivína projednala a schválila svým usnesením č. 27.13. ze dne 05.12. 2019 změnu sídla Města Podivín a sídla Městského úřadu Podivín. Původní adresa Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín se mění na Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín. Datum změny ke dni 01.01. 2020. celý text

ostatní | 13. 12. 2019 | Autor: Ing. Radim Mildner

Upozornění na volné pobíhání psů

S ohledem na neustále se opakující případy volného pobíhání psů na území města Podivín důrazně vyzýváme všechny majitele psů, aby provedli veškerá účinná opatření, kterými své psy zajistí proti útěku.
Upozorňujeme majitele psů na zákaz volného pobíhání psů ve městě podle Obecně závazné vyhlášky č.1/2012, https://www.podivin.cz/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/
Dále upozorňujeme na povinnost majitelů uklízet na veřejném prostranství exkrementy po jejich psech.
celý text

ostatní | 20. 8. 2019 | Autor: Martina Opluštilová

Tašky na tříděný odpad

Aktualizace k 20.5.2019 - velké tašky již rozebrány
Město Podivín, ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM, a.s., podporuje své občany v třídění odpadů v domácnostech.
Pro občany města jsme pořídili sady tří barevných tašek na třídění papíru, plastů a skla, které velmi usnadní a zpříjemní jejich třídění.
Jednotlivé tašky (ve větší a menší velikosti) jsou opatřeny uchy pro pohodlný přenos vytříděných odpadů do kontejnerů a suchými zipy, kterými je lze spojit dohromady. Od 15.5.2019 si zájemci mohou tašky zdarma vyzvednout na Městském úřadě Podivín, na podatelně, a to po předložení občanského průkazu. Kontaktní osobou pro odběr tašek je Martina Opluštilová (Blanka Hemzová), tel.: 519344203.
Vydávat se bude vždy jedna sada tašek pro domácnost (tzn. v rodinném domě jedna sada na číslo popisné, v obytném domě jedna sada na byt). Tyto tašky Vám budou vydány pouze v případě, že máte trvalé bydliště v Podivíně, a nemáte dluh na poplatku za komunální odpad.
V současné době je k dispozici pouze omezené množství těchto praktických sad (50 kusů velkých a 500 kusů malých sad), proto neváhejte a vyzvedněte si je co nejdříve.
Věříme, že barevné tašky ulehčí a zpříjemní třídění všem, kteří tak již činí a doufáme, že k této činnosti přivedou také ty, kteří se třídění odpadů doposud vyhýbali.

Třiďte odpad, má to smysl!
celý text

ostatní | 13. 5. 2019 | Autor: Martina Opluštilová

Zákaz nakládání s vodami

Městský úřad Břeclav vydal Opatření obecné povahy, které zakazuje nakládání s vodami a to na dobu neurčitou. 

Vodoprávní úřad vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání podzemních a povrchových vod a k užívání vod v chodu domácností a provozů výhradně pro nutné úkony v nezbytném množství a dále k omezení zálivky na potřebné minimum.  celý text

ostatní | 24. 8. 2018 | Autor: Blanka Hemzová