Navigace

Obsah

Aktuality

Zprávy

Tříkrálová sbírka 2020 1

Tříkrálová sbírka 2020

Oblastní charita Břeclav a Město Podivín děkují všem, kteří se zapojili do tradiční tříkrálové sbírky v našem městě. Výtěžek sbírky činil 96.441,- Kč a bude použitý na humanitární projekty, které realizuje Charita jak v našem regionu, tak také na celém území republiky i v zahraničí. Poděkování patří zejména všem malým koledníkům a podivínskému skautskému oddílu, díky jejichž pomoci mohla proběhnout sbírka opět velmi úspěšně. Všem štědrým dárcům ještě jednou děkujeme.
Ing. Martin Důbrava, starosta města celý text

ostatní | 6. 1. 2020 | Autor: Blanka Hemzová
novoročenka

Příjemné prožití svátků vánočních a hodně štěstí do nastávajícího roku

Zastupitelé města Podivína, zaměstnanci městského úřadu a redakční rada Podivínského zpravodaje přeje všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a hodně štěstí do nastávajícího roku. celý text

ostatní | 20. 12. 2019 | Autor: Ing. Radim Mildner

REVITALIZACE VEGETACE V EXTRAVILÁNU MĚSTA PODIVÍNA

Projekt spolufinancován Evropskou unií-Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Celkové způsobilé výdaje: 3.081.883 Kč
Dotace EU: 2.465.506 Kč
Příspěvek příjemce podpory: 616.377 Kč (20%)
Datum zahájení realizace projektu: 22.10. 2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 15.5. 2023
Další informace: viz info v příloze celý text

ostatní | 20. 12. 2019 | Autor: Ing. Radim Mildner

Kalendář svozu odpadů 2020

Kalendář svozu odpadů 2020 celý text

ostatní | 19. 12. 2019 | Autor: Martina Opluštilová
Radnice

Oficiální změna sídla Města Podivín a sídla Městského úřadu Podivín

Rada města Podivína projednala a schválila svým usnesením č. 27.13. ze dne 05.12. 2019 změnu sídla Města Podivín a sídla Městského úřadu Podivín. Původní adresa Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín se mění na Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín. Datum změny ke dni 01.01. 2020. celý text

ostatní | 13. 12. 2019 | Autor: Ing. Radim Mildner

Upozornění na volné pobíhání psů

S ohledem na neustále se opakující případy volného pobíhání psů na území města Podivín důrazně vyzýváme všechny majitele psů, aby provedli veškerá účinná opatření, kterými své psy zajistí proti útěku.
Upozorňujeme majitele psů na zákaz volného pobíhání psů ve městě podle Obecně závazné vyhlášky č.1/2012, https://www.podivin.cz/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/
Dále upozorňujeme na povinnost majitelů uklízet na veřejném prostranství exkrementy po jejich psech.
celý text

ostatní | 20. 8. 2019 | Autor: Martina Opluštilová

Tašky na tříděný odpad

Aktualizace k 20.5.2019 - velké tašky již rozebrány
Město Podivín, ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM, a.s., podporuje své občany v třídění odpadů v domácnostech.
Pro občany města jsme pořídili sady tří barevných tašek na třídění papíru, plastů a skla, které velmi usnadní a zpříjemní jejich třídění.
Jednotlivé tašky (ve větší a menší velikosti) jsou opatřeny uchy pro pohodlný přenos vytříděných odpadů do kontejnerů a suchými zipy, kterými je lze spojit dohromady. Od 15.5.2019 si zájemci mohou tašky zdarma vyzvednout na Městském úřadě Podivín, na podatelně, a to po předložení občanského průkazu. Kontaktní osobou pro odběr tašek je Martina Opluštilová (Blanka Hemzová), tel.: 519344203.
Vydávat se bude vždy jedna sada tašek pro domácnost (tzn. v rodinném domě jedna sada na číslo popisné, v obytném domě jedna sada na byt). Tyto tašky Vám budou vydány pouze v případě, že máte trvalé bydliště v Podivíně, a nemáte dluh na poplatku za komunální odpad.
V současné době je k dispozici pouze omezené množství těchto praktických sad (50 kusů velkých a 500 kusů malých sad), proto neváhejte a vyzvedněte si je co nejdříve.
Věříme, že barevné tašky ulehčí a zpříjemní třídění všem, kteří tak již činí a doufáme, že k této činnosti přivedou také ty, kteří se třídění odpadů doposud vyhýbali.

Třiďte odpad, má to smysl!
celý text

ostatní | 13. 5. 2019 | Autor: Martina Opluštilová

Místní poplatky r. 2019

Informace k placení místních poplatků za komunální odpad a poplatků ze psů v roce 2019 najdete v sekci MĚSTSKÝ ÚŘAD - POPLATKY. celý text

ostatní | 19. 2. 2019 | Autor: Martina Opluštilová

Kalendář svozu odpadů 2019

Kalendář svozu odpadů 2019 celý text

ostatní | 17. 12. 2018 | Autor: Martina Opluštilová

Zákaz nakládání s vodami

Městský úřad Břeclav vydal Opatření obecné povahy, které zakazuje nakládání s vodami a to na dobu neurčitou. 

Vodoprávní úřad vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání podzemních a povrchových vod a k užívání vod v chodu domácností a provozů výhradně pro nutné úkony v nezbytném množství a dále k omezení zálivky na potřebné minimum.  celý text

ostatní | 24. 8. 2018 | Autor: Blanka Hemzová