Navigace

Obsah

Události v obci

V této kapitole najdete informace o různých sportovních a společenských akcích, termínech jednání zastupitelstva a o všem ostatním co je spjato se životem naší obce.

Případné náměty a připomínky jsou vítány, stejně jako informace o sportovních a kulturních akcí, které budou organizovány v katastru obce a přilehlých obcích.


O akcích informujte úřad obce. Kontakty na úřad zde...

 

 

 

Aktuality

06.01.2020

Tříkrálová sbírka 2020 1

Tříkrálová sbírka 2020

Oblastní charita Břeclav a Město Podivín děkují všem, kteří se zapojili do tradiční tříkrálové sbírky v našem městě. Výtěžek sbírky činil 96.441,- Kč a bude použitý na humanitární projekty, které realizuje Charita jak v našem regionu, tak také na celém území republiky i v zahraničí. Poděkování patří zejména všem malým koledníkům a podivínskému skautskému oddílu, díky jejichž pomoci mohla proběhnout sbírka opět velmi úspěšně. Všem štědrým dárcům ještě jednou děkujeme. Ing. Martin Důbrava, starosta města

Detail

20.12.2019

novoročenka

Příjemné prožití svátků vánočních a hodně štěstí do nastávajícího roku

Zastupitelé města Podivína, zaměstnanci městského úřadu a redakční rada Podivínského zpravodaje přeje všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a hodně štěstí do nastávajícího roku.

Detail

20.12.2019

REVITALIZACE VEGETACE V EXTRAVILÁNU MĚSTA PODIVÍNA

Projekt spolufinancován Evropskou unií-Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové způsobilé výdaje: 3.081.883 Kč Dotace EU: 2.465.506 Kč Příspěvek příjemce podpory: 616.377 Kč (20%) Datum zahájení realizace projektu: 22.10. 2019 Datum plánovaného ukončení projektu: 15.5. 2023 Další informace: viz info v příloze

Detail

19.12.2019

Kalendář svozu odpadů 2020

Kalendář svozu odpadů 2020

Detail

13.12.2019

Radnice

Oficiální změna sídla Města Podivín a sídla Městského úřadu Podivín

Rada města Podivína projednala a schválila svým usnesením č. 27.13. ze dne 05.12. 2019 změnu sídla Města Podivín a sídla Městského úřadu Podivín. Původní adresa Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín se mění na Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín. Datum změny ke dni 01.01. 2020.

Detail