Navigace

Obsah

Události v obci

V této kapitole najdete informace o různých sportovních a společenských akcích, termínech jednání zastupitelstva a o všem ostatním co je spjato se životem naší obce.

Případné náměty a připomínky jsou vítány, stejně jako informace o sportovních a kulturních akcí, které budou organizovány v katastru obce a přilehlých obcích.


O akcích informujte úřad obce. Kontakty na úřad zde...

 

 

 

Aktuality

08.04.2019

Oznámení

Myslivecké sdružení Podivín oznamuje občanům, že v katastru města Podivín byla nalezena liška nakažená prašivinou, která je zároveň vyšetřována na možnost výskytu vztekliny. Okresní veterinární správa upozorňuje, že tato nemoc je velmi rychle přenosná na psy a kočky domácí. Tímto upozorňujeme občany města Podivín na možnost přenosu této velmi nebezpečné nemoci na jejich psy a kočky pohybující se ve volné přírodě. Za MS Podivín myslivecký hospodář V Podivíně 8.4.2019

Detail

27.03.2019

Parkování tělesně postižených na placených parkovištích v Břeclavi

Nařízení města Břeclavi č. 7/2018, které bylo vydáno v závěru loňského roku, mimo jiné upravuje i podmínky pro parkování tělesně postižených občanů na placených parkovištích. Nařízení vychází ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, který stanoví zvláštní podmínky pro osoby zdravotně postižené, které vlastní parkovací průkazy. Tyto průkazy umožňují parkování na vyhrazených parkovacích místech. Tento, ani žádný jiný zákon ale nestanovuje právo neomezeného či bezplatného stání. Je-li majitelem parkoviště obec, může o omezení doby stání či zpoplatnění parkování rozhodnout obecně závaznou vyhláškou. Tak tomu je nyní i v případě Břeclavi. Zatímco v minulosti se i na držitele parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením vztahovala povinnost za parkování v lokalitách zpoplatněného stání platit, nyní mají možnost si zakoupit přenosnou parkovací kartu, která je bude opravňovat k parkování po dobu dvou hodin na místech vyhrazených pro invalidy zadarmo. Podmínkou uplatnění bezplatného stání na placeném parkovišti je umístit za čelním sklem vozidla: - platný parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou - předplatní parkovací kartu - parkovací hodiny s vyznačením času příjezdu vozidla Parkovací kartu lze zakoupit v budově Městské policie Břeclav na Správě parkovacích karet. Cena parkovací karty je 400 Kč/rok. K výdeji parkovací karty se předkládají tyto doklady: - občanský průkaz žadatele - platný parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou - vyplnění žádosti o vydání předplatní parkovací karty ZTP/P

Detail

19.02.2019

Místní poplatky r. 2019

Informace k placení místních poplatků za komunální odpad a poplatků ze psů v roce 2019 najdete v sekci MĚSTSKÝ ÚŘAD - POPLATKY.

Detail

07.02.2019

Upozornění na volné pobíhání psů

S ohledem na neustále se opakující případy volného pobíhání psů na území města Podivín důrazně vyzýváme všechny majitele psů, aby provedli veškerá účinná opatření, kterými své psy zajistí proti útěku. Upozorňujeme majitele psů na zákaz volného pobíhání psů ve městě podle Obecně závazné vyhlášky č.1/2012, https://www.podivin.cz/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/ Dále upozorňujeme na povinnost majitelů uklízet na veřejném prostranství exkrementy po jejich psech.

Detail

09.01.2019

Poděkování starosty za úklid sněhu

Starosta města děkuje všem spoluobčanům a firmám, které pomáhají městu s odklízením sněhu před vlastními domy a provozovnami.

Detail