Navigace

Obsah

Formuláře

Matrika

Dotazník uzavření manželství Staženo: 11x | 13.04.2018

Žádost o vydání osvědčení - snoubenci Staženo: 12x | 13.04.2018

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu Staženo: 12x | 13.04.2018

Nájemní a startovací byty

Žádost o pronájem startovacího bytu v majetku města Podivína Staženo: 8x | 13.04.2018

Žádost o pronájem nájemního bytu v majetku města Podivína Staženo: 12x | 13.04.2018

Dům zvláštního určení

Zásady pro poskytování bytu v DZU Staženo: 11x | 04.07.2018

Žádost o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně - jednotlivec Staženo: 10x | 04.07.2018

Žádost o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně - dvojice Staženo: 9x | 04.07.2018

Vyjádření lékaře k žádosti o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně I. Staženo: 12x | 04.07.2018

Vyjádření lékaře k žádosti o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně II. Staženo: 11x | 04.07.2018

Správa pozemků

Pronájem pozemku Staženo: 9x | 13.04.2018

Prodej pozemku Staženo: 8x | 13.04.2018

Smlouva o souhlasu se stavbou na pozemku obce; souhlas se ZÚR/ÚS na umístění stavby/umístěním ohlášené stavby Staženo: 7x | 13.04.2018

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace; rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením vjezdu Staženo: 13x | 13.04.2018

Místní poplatky

Přiznání k MP za odpady - osoba Staženo: 12x | 13.04.2018

Přiznání k MP za odpady - nemovitost Staženo: 7x | 13.04.2018

Žádost o vrácení přeplatku za MP za odpady Staženo: 15x | 13.04.2018

Přiznání k MP ze psů - přihláška psa Staženo: 8x | 13.04.2018

Přiznání k MP ze psů - odhlášení psa Staženo: 16x | 13.04.2018

Stavební úřad

01 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 6x | 04.07.2018

Stránka