Navigace

Obsah

Formuláře

Matrika

Dotazník uzavření manželství Staženo: 23x | 13.04.2018

Žádost o vydání osvědčení - snoubenci Staženo: 24x | 13.04.2018

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu Staženo: 21x | 13.04.2018

Nájemní a startovací byty

Žádost o pronájem startovacího bytu v majetku města Podivína Staženo: 20x | 13.04.2018

Žádost o pronájem nájemního bytu v majetku města Podivína Staženo: 27x | 13.04.2018

Dům zvláštního určení

Zásady pro poskytování bytu v DZU Staženo: 28x | 04.07.2018

Žádost o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně - jednotlivec Staženo: 23x | 04.07.2018

Žádost o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně - dvojice Staženo: 19x | 04.07.2018

Vyjádření lékaře k žádosti o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně I. Staženo: 20x | 04.07.2018

Vyjádření lékaře k žádosti o přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Podivíně II. Staženo: 25x | 04.07.2018

Správa pozemků

Pronájem pozemku Staženo: 20x | 13.04.2018

Prodej pozemku Staženo: 23x | 13.04.2018

Smlouva o souhlasu se stavbou na pozemku obce; souhlas se ZÚR/ÚS na umístění stavby/umístěním ohlášené stavby Staženo: 21x | 13.04.2018

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace; rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením vjezdu Staženo: 24x | 13.04.2018

Místní poplatky

Přiznání k MP za odpady - osoba Staženo: 25x | 13.04.2018

Přiznání k MP za odpady - nemovitost Staženo: 19x | 13.04.2018

Žádost o vrácení přeplatku za MP za odpady Staženo: 26x | 13.04.2018

Přiznání k MP ze psů - přihláška psa Staženo: 21x | 13.04.2018

Přiznání k MP ze psů - odhlášení psa Staženo: 28x | 13.04.2018

Stavební úřad

01 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 23x | 04.07.2018

Stránka