Výbory a komise  

Výbory

Kontrolní výbor

předseda
Bc. Ladislav Hemza
členové
Miroslav Ustohal
Mgr. František Juraš

Finanční výbor

předseda
Martin Rybka
členové
Hana Pospíšilová
Miroslava Hájková
Jarmila Havlová
Ing. Martin Důbrava, DiS.
 

Zvláštní orgány obce

Komise pro projednávání přestupků

předseda
JUDr. Svatomír Novotný
členové
Mgr. Václav Vaněk
Milan Knopp
zapisovatelka: Blanka Hemzová

Povodňová komise

předseda
Stanislav Machovský
členové
Ing. Petr Průdek
Mgr. Miroslav Cagášek
Ing. Ludvík Vízdal
Zdeněk Trpělka
Rostislav Jankovič
Milan Knopp
Zdeněk Kučera
 

Komise rady města

Dopravy a životního prostředí

předseda
Bc. Michal Padělek
členové
Bc. Karel Hrubý
Petr Štefan
Milan Krůtil
Ing. Radim Mildner
Tomáš Hřebačka

Stavební a rozvoje města

předseda
Ing. Dalibor Klusáček
členové
Ing. arch. Pavel Šemora
Bc. Taťána Lachetová
Ing. Jan Latín
Ing. Dalibor Klusáček
Bc. Ladislav Hemza
Ing. Jan Vondráček
 

Sportovní

předseda
Ing. Petr Průdek
členové
Karel Švestka
Rostislav Svačina st.
Pavel Stojkovič
Leopold Görner
Karel Čapka

Sociální a zdravotní

předseda
Jindřiška Ludinová
členové
MUDr. Petra Vorlická
Hana Křížová
Radomíra Fiedorová
Bc. Anna Němcová
Eva Podhajská
Mgr. Jana Mešková
 

Kulturní

předseda
Ing. Martin Důbrava, DiS.
členové
Mgr. Václav Vaněk
Mgr. Kristýna Vaňková
Helena Macánová
Tomáš Mačica
Mgr. František Juráš
Mgr.MgA. Darina Heráková
 

 


Nahoru © 2018 Město Podivín | design by  program by