Navigace

Obsah

EmblemVítejte na nových oficiálních stránkách města Podivína

18.09.2018

Spolkový dům – parkoviště a zahrada 1

Spolkový dům – parkoviště a zahrada

V průběhu srpna jsme vybudovali 11 nových parkovacích míst před knihovnou a Spolkovým domem. Projektant - firma Projekce DS s.r.o. - dostala od nás jasné zadání – nekácet žádné stromy a pro tvorbu parkovací plochy využít zasakovací dlažbu. Tento typ zasakovací dlažby jsme použili na městských parkovacích místech poprvé. S její pomocí se snažíme zadržet vodu v podloží a ne ji odvádět do kanalizace. Věřím, že nová parkovací místa budou dobře sloužit nejen návštěvníkům kulturních setkání, ale i navíc pomůžou zlepšit komplikovanou dopravní situaci v ulici Palackého. V zahradě Spolkového domu vzniká nové místo pro konání kulturních akcí. Dochází ke zpevnění svahu pomocí betonový opěrných zdí, které budou osazeny lavicemi s opěradlem. Tím dojde ke vzniku hlediště s kapacitou 106 osob, která se může zdvojnásobit přidáním volně stojících laviček. Oproti hledišti bude osazeno stávající mobilní pódium, které se nyní využívá zejména na akci Modré úterý. Množství vydlážděných ploch jsme se snažili snížit na minimum, a proto mezi lavicemi bude vysazena tráva, která bude zavlažována pomocí automatického systému. Ve dvorním areálu je vybudováno nové osvětlení a elektroinstalace pro pohodový průběh pořádaných akcí. Součástí prováděných úprav zahrady je vybudování nového vstupu do skautského klubovny a plotu mezi areály spolkového domu a školky. Původní vstup do klubovny ze školního hřiště se pro běžný provoz zruší. Slavnostní otevření areálu je plánováno na úterý 25. září 2018 od 18 hodin a to vystoupením místních hudebních skupin Melodika, Větry z Jihu a I.V.M. Martin Důbrava, člen rady města

Detail

13.09.2018

Oznámení o přerušení dodávky vody

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 27.09.2018 v době od 08:00 do 12:00 hodin pro odběratele na ulici Sokolská (od prodejny COOP po ulici U Dráhy), U Dráhy, Za Drahou, Boženy Němcové (od křižovatky s ulicí Nerudova po křižovatku s ulicí Husova), Husova a pro obytné domy Nerudova 746/4 a 747/6 a Sokolská 695/22, 696/20 a 697/18 z důvodu provádění výměny nefunkčního šoupěte. Náhradní zásobování bude zajištěno mobilní cisternou.

Detail

13.09.2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.09.2018 od 07:45 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: část ulice Štefanikova od čp. 902/64 a 69/29 po čp. 410/22 a 75/11 (včetně čp. 68/33, 482/1, 407/14 a 418/16), celá ulice K Panskému kopci

Detail

24.08.2018

Zákaz nakládání s vodami

Městský úřad Břeclav vydal Opatření obecné povahy, které zakazuje nakládání s vodami a to na dobu neurčitou.  Vodoprávní úřad vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání podzemních a povrchových vod a k užívání vod v chodu domácností a provozů výhradně pro nutné úkony v nezbytném množství a dále k omezení zálivky na potřebné minimum. 

Detail

11.07.2018

Oprava vysokotlakého plynovodu

Na základě směrnice GridServices, s.r.o. sděluji, že dne 12.7.2018 (dopoledne) bude z důvodu opravy vysokotlakého plynovodu vypuštěno z potrubí větší množství plynu v blízkosti obce Podivín (viz situace). Jedná se o zvýšenou hlučnost a zápach plynu v blízkém okolí místa odtlakování po dobu cca 0,5 hod. Roman Výleta GridServices, s.r.o

Detail

25.06.2018

Nová ordinace MUDr. Kazinotové

MUDr. Kazinotová oznamuje, že od pondělí 25. června ordinuje již v nových prostorách na ul. Bratislavské.

Detail

25.06.2018

SBĚROVÉ NÁDOBY NA BIOODPAD

Městský úřad oznamuje občanům, že jsou opět k dispozici sběrové nádoby na bioodpad

Detail

31.03.2018

Městská hala Podivín akce v roce 2018 a 2019

Co proběhne na Městské hale Podivín v roce 2018 a v roce 2019

Detail

31.03.2018

Kalendář odpady a úklid v roce 2018

Kalendář svozu TKO, BIO,nebezpečných odpadů, sběr papír, plast, kartony, úklid komunikací, otevřený sběrný dvůr

Detail

31.03.2018

Informace - MP ze psů na rok 2018

Informace k MP ze psů na rok 2018 - dle Obecně závazné vyhlášky Města Podivín č. 2/2017 o místních poplatcích

Detail

31.03.2018

Informace - MP za odpad na rok 2018

Informace k MP za odpady na rok 2018 - dle Obecně závazné vyhlášky Města Podivín č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Detail

31.03.2018

Výletní noviny LVA

Výletní noviny pro LVA na rok 2018

Detail

30.03.2018

Geoportál na stránkách města Podivína

Geoportál je, zjednodušeně řečeno, internetová stránka s mapami naší obce. Zaměřuje se na její potřeby a zajímavosti. V tuto chvíli obsahuje orientační zobrazení inženýrských sítí, historické mapy, čísla popisná budov, územní plán a mnohé další mapové vrstvy. Za zmínku také jistě stojí netradiční náhledy na katastrální údaje, například zobrazení pozemků dle počtu vlastníků a pod.. Odkaz najdete v pravém sloupci úvodní strany s názvem GEOPORTÁL.

Detail

21.09.2018

noc sokoloven

Noc sokoloven

TJ Sokol Podivín zve všechny děti a dospělé na Noc sokoloven. Příjďte si vyzkoušet sokolovnu potmě

Detail

22.09.2018

Romeo a Julie

Divadelní představení Romeo a Julie

Postoj, z.s. srdečně zve na divadelní představení Williama Shakespeara Romeo a Julie. Akce proběhne 22. září 2018 od 20°hod. v sále Besedního domu Podivín. Vstupné 100,- Kč na místě.

Detail

23.09.2018

Voděnka

Lidové tvoření pro děcka aj rodiče

Pořádá Voděnka Podivín, info v příloze

Detail

25.09.2018

street

Street Dance

Kurzy Street Dance tanečního studia NCOD. Každé úterý 16:30 - 17:30 v sále Besedního domu.

Detail

25.09.2018

Modré úterý

Modré úterý

www.akusticky.cz si vás dovoluje pozvat na svá "Modrá úterý". Termíny představení v příloze

Detail

06.10.2018

slet

Tělocvičná akademie

Ke 100. výročí založení Československa vás zve TJ Sokol Podivín na tělocvičnou akademii a ukázku sletových sklateb.

Detail

09.10.2018

Modré úterý

Modré úterý

www.akusticky.cz si vás dovoluje pozvat na svá "Modrá úterý". Termíny představení v příloze

Detail

13.10.2018

Guláše

Kotlíkové guláše

Vinárna U Šveca pořádá tradiční soutěž ve vaření gulášů

Detail

13.10.2018

svetlusky

SVĚTLUŠKY

Světlušky aneb dětské odpoledne s lampionovým průvodem. V sobotu 13.10.2018 v 16 hod. na farním dvoře.

Detail

23.10.2018

Modré úterý

Modré úterý

www.akusticky.cz si vás dovoluje pozvat na svá "Modrá úterý". Termíny představení v příloze

Detail

13.04.2018

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Detail