Elektronická podatelna  

Podatelna zřízena dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen (věstník ÚVIS částka 1/2002) a standardu ISVS pro komunikaci informačních systémů (věstník ÚVIS částka 2/2000).

1. Provozní doba elektronické podatelny:

nepřetržitý provoz (24 hodin, 7 dnů v týdnu)

2. Elektronická podání lze podat:

 • prostřednictvím elektronické pošty na e-mail adresu: podatelna@podivin.cz
 • na technickém nosiči dat (disketa 3,5" nebo CD-ROM)
  zasláním poštou (nebo jiným přepravcem) na adresu:
  Městský úřad Podivín
  Masarykovo nám. 180/20
  691 45 Podivín
 • na technickém nosiči dat (disketa 3,5" nebo CD-ROM) lze je také předat na Městský úřad Podivín - Masarykovo nám. 180/20 v době:
  Pondělí 8.00 – 12.00 hod., 12.30 – 17.00 hod.
  Středa 8.00 – 12.00 hod., 12.30 – 17.00 hod.

3. Povolené formáty datových zpráv a příloh na technických nosičích:

 • .doc (Microsoft Word od verze 97)
 • .pdf (Acrobat Reader)
 • .rtf, .txt
 • .gif, .jpg, .jpeg

4. Maximální přípustná velikost zprávy (e-mailu)

maximální velikost přijímané zprávy (e-mailu) nebo přílohy: 10 Mb

5. Elektronická podatelna provádí kontrolu:

 • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
 • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele

6. Potvrzení přijetí zprávy

elektronická podatelna potvrdí přijetí podání e-mailovou zprávou na udanou adresu elektronické pošty odesílatele

7. Reakce na elektronické podání

 • na elektronické podání bude reagováno nejpozději do druhého následujícího pracovního dne po dni podání na jeden z udaných kontaktů odesílatele
 • na podání nebude reagováno v případě uvedení nepravdivých a smyšlených kontaktních údajů odesílatele

8. Elektronický podpis odesílané zprávy občana

e-mail zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci

9. Zjištěné chyby při provozu elektronické podatelny

v případě náhodně se vyskytnuvší chyby při provozu elektronické podatelny, neprodleně oznamte prosím tuto zjištěnou chybu na jeden z následujících kontaktů: e-mail adresa podatelny: podatelna@podivin.cz nebo telefonicky na +420 519 344 203
 


Nahoru © 2018 Město Podivín | design by  program by