Navigace

Obsah

EmblemVítejte na nových oficiálních stránkách města Podivína

11.07.2018

Oprava vysokotlakého plynovodu

Na základě směrnice GridServices, s.r.o. sděluji, že dne 12.7.2018 (dopoledne) bude z důvodu opravy vysokotlakého plynovodu vypuštěno z potrubí větší množství plynu v blízkosti obce Podivín (viz situace). Jedná se o zvýšenou hlučnost a zápach plynu v blízkém okolí místa odtlakování po dobu cca 0,5 hod. Roman Výleta GridServices, s.r.o

Detail

25.06.2018

Nová ordinace MUDr. Kazinotové

MUDr. Kazinotová oznamuje, že od pondělí 25. června ordinuje již v nových prostorách na ul. Bratislavské.

Detail

25.06.2018

SBĚROVÉ NÁDOBY NA BIOODPAD

Městský úřad oznamuje občanům, že jsou opět k dispozici sběrové nádoby na bioodpad

Detail

31.03.2018

Městská hala Podivín akce v roce 2018 a 2019

Co proběhne na Městské hale Podivín v roce 2018 a v roce 2019

Detail

31.03.2018

Kalendář odpady a úklid v roce 2018

Kalendář svozu TKO, BIO,nebezpečných odpadů, sběr papír, plast, kartony, úklid komunikací, otevřený sběrný dvůr

Detail

31.03.2018

Informace - MP ze psů na rok 2018

Informace k MP ze psů na rok 2018 - dle Obecně závazné vyhlášky Města Podivín č. 2/2017 o místních poplatcích

Detail

31.03.2018

Informace - MP za odpad na rok 2018

Informace k MP za odpady na rok 2018 - dle Obecně závazné vyhlášky Města Podivín č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Detail

31.03.2018

Výletní noviny LVA

Výletní noviny pro LVA na rok 2018

Detail

30.03.2018

Geoportál na stránkách města Podivína

Geoportál je, zjednodušeně řečeno, internetová stránka s mapami naší obce. Zaměřuje se na její potřeby a zajímavosti. V tuto chvíli obsahuje orientační zobrazení inženýrských sítí, historické mapy, čísla popisná budov, územní plán a mnohé další mapové vrstvy. Za zmínku také jistě stojí netradiční náhledy na katastrální údaje, například zobrazení pozemků dle počtu vlastníků a pod.. Odkaz najdete v pravém sloupci úvodní strany s názvem GEOPORTÁL.

Detail

24.08.2018

Prázdninový rybářský maraton 1

Prázdninový rybářský maraton

MRS PS Podivín pořádá prázdninový rybářský maraton (chyť a pusť). Termíny: 27.7. - 29.7. 10.8. - 12.8. 24.8. - 26.8.

Detail

28.08.2018

Kulturní úterky

Modré úterý

Kulturní úterky pořádané na Spolkovém domě Podivín. Více informací včetně archívu předchozích akcí najdete na stránkách http://www.akusticky.cz

Detail

22.09.2018

Romeo a Julie

Divadelní představení Romeo a Julie

Postoj, z.s. srdečně zve na divadelní představení Williama Shakespeara Romeo a Julie. Akce proběhne 22. září 2018 od 20°hod. v sále Besedního domu Podivín. Vstupné 100,- Kč na místě.

Detail

01.06.2018 - 31.08.2018

Dny otevřených dveří na tenisových kutrech 1

Dny otevřených dveří na tenisových kutrech

Město Podivín ve spolupráci s TJ Slavoj Podivín pořádá dny otevřených dveří na tenisových kurtech. Tato akce probíhá do konce prázdnin.

Detail

13.04.2018

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Detail